Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Prästkragen

Lyssna

I Nordmalings kommun finns dagverksamhet för äldre i form av verksamhet för de som bor på särskilt boende samt dagverksamhet för demenssjuka.

Vad är Prästkragen?

Prästkragen är en del av anhörigstödet i Nordmalings kommun.  De som deltar i dagverksamheten är personer som har demensdiagnos och som bor i ordinärt boende. Prästkragen har öppet två dagar i veckan, måndagar och torsdagar och kan ta emot 6 gäster per dag.

På Prästkragen arbetar två rehabassistenter. Arbetsterapeut finns tillgänglig för personalen vid behov. Deras viktigaste uppgifter är att få gästerna att känna sig välkomna och trivas på dagverksamheten. Att gästen känner att hans eller hennes närvaro är betydelsefull och att gästen får behålla värdighet och självkänsla.

Samarbete sker med anhöriga, hemtjänst, biståndshandläggare, personal på korttidsboende samt distriktsköterskor.

Hur söker man till Prästkragen?

För att få komma till Prästkragen krävs att en minnesutredning är gjord och att läkare kommit fram till en diagnos. Du kan exempelvis kontakta Nordmalings hälsocentral för en minnesutredning. Sedan görs en ansökan hos någon av kommunens biståndshandläggare. Om du vill veta mer om verksamheten innan du ansöker kan du boka ett studiebesök. Kontakta då Maria Lind 076-105 30 71
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittar du på deras egen sida:
Länk till biståndshandläggarnas sida 

Hur går förberedelserna till?

För att vi ska kunna ta hand om våra gäster så bra som möjligt erbjuder vi studiebesök för deltagare och anhöriga. Då får vi möjlighet att lära känna personen och hans/hennes anhöriga. Vi får även tillfälle att gå igenom de behov och önskemål som finns. Deltagaren kan sedan börja på Prästkragen när plats finns ledig.

När har ni öppet?

Våra öppettider är måndagar och torsdagar 9.30-15.00. Gästerna kan välja att delta en eller två dagar i veckan. Helgdagar är det stängt.

Vad gör man på Prästkragen?

Dagarna på Prästkragen planeras utifrån deltagarnas intressen och behov. Det finns möjlighet  att delta i olika aktiviteter under dagen, både individuellt och i grupp. Återkommande aktiviteter är bland annat:

  • Tidningsläsning
  • Hushållssysslor
  • Allsång
  • Trädgårdsarbete
  • Promenader
  • Sällskapsspel
  • Olika hobbyarbeten
  • Med mera

Vad kostar det att delta?

De gäster som besöker Prästkragen betalar 75 kr per dag. I avgiften ingår då lunch samt för- och eftermiddagsfika. Resor med t ex. färdtjänst tillkommer och eventuella materialkostnader.

Informationsmaterial

Broschyr om Prästkragen

Kontaktperson: Chatarina Olofsson