Arkiverade protokoll - kommunstyrelsens personalutskott

Lyssna

Personalutskottet har upphört till följd av beslut om ny politisk organisation(Dnr 2013-000031 001). Personalutskottets ansvarsområden övergår till Allmänna utskottet.

Kontaktperson: Ann-Christin Fjellman