Ledamöter tillgänglighetsrådet

Lyssna

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Ulla Rosenberg Helmersson (L), Nordmaling
Ordförande
Telefonnummer: 0730-872631
Gunnel Sundqvist (S)
Klas-Göran Sahlén (C)

Ersättare

Maj-Britt Brusén (KD)
Ingalill Jonsson (M)
Annelie Kuosmanen (S)

Övriga ledamöter

PRO Rundvik

PRO Nordmaling

SPF Kedjan

HRF

SRF

Demensföreningen

Nordmalings astma- och allergiförening

Psoriasisföreningen

Kontaktperson: Anna Hallgren