Ansök om extra medel till utvecklingsprojekt

Lyssna

Nordmalings kommun har avslutat ett antal kommunala stiftelser och har fått tillgång till stiftelsernas medel. Under 2016 kan därför kommunala föreningar, privatpersoner och studieförbund ansöka om extra utvecklingsmedel från dessa medel.

Nordmalings kommun fick i slutet av 2015 godkänt av Länsstyrelsen att avsluta ett antal stiftelser med varierande ändamål - en så kallad permutation.

I och med att stiftelserna avslutas överförs de återstående medlen till kommunen och ska delas ut till närliggande ändamål. Därför finns det under 2016 möjlighet för föreningar att ansöka om extra medel för utvecklingsprojekt.

Syftet med dessa extra medel är att utveckla kommunen som en region att bo och leva i – att öka både den interna och externa attraktiviteten och trivseln.

Vilka kan ansöka om utvecklingsmedlen?

Föreningar, studieförbund och privatpersoner i Nordmalings kommun kan ansöka om utvecklingsmedel.

Vad ska en ansökan innehålla?

Din ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Föreningens/studieförbundets/ditt namn
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro/plusgiro/kontonummer
 • Ansökt belopp och hur din förening tänker använda medlen. Gärna en enkel budget.
 • Presentation av projektet - vad som ska utföras, syfte, tidsplan, målgrupp o.s.v.
 • Information om på vilket sätt projektet utvecklar Nordmalings kommun som en region att bo och leva i.

Vi prioriterar ansökningar som främjar samarbete mellan kommunens föreningar, studieförbund och mellan privatpersoner.

Efter avslutat projekt ser vi gärna att du skickar in en redovisning till oss av hur ditt projekt gick.

Hur mycket medel finns det att ansöka om?

Totalt finns 479 812, 19 kronor uppdelat på fyra olika kategorier:

 • Jordbruk -145 657,42 kr
  Medlen kan sökas av föreningar eller organisationer för att driva projekt inom lantbruk och landsbygdsfrågor.
 • Utbildning/unga - 75 304,85 kr
  Medlen kan ansökas av de som vill bedriva ett utvecklingsprojekt riktat mot barn och unga.
 • Omsorg/integration 197448, 72 kr
  Medlen kan sökas av organisationer som vill bedriva utvecklingsprojekt exempelvis inom integration eller för att främja gemenskap bland människor i utanförskap.
 • Kultur/fritid 60 401,2 kronor
  Dessa medel kan ansökas av organisationer som verkar inom kultur och fritid. Det kan handla exempelvis om enklare renovering av lokaler, eller utemiljö, evenemang eller annat.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum är 30 juni. Beslut om utdelningen av dessa medel kommer att beslutas i kommunstyrelsen efter sommaren (29 augusti) och därefter kommer medlen att betalas ut.

Skicka din ansökan till:

Elizabet Westerlund
Nordmalings kommun
91481 Nordmaling

eller elizabet.westerlund@nordmaling.se

Telefon: 0930-140 18