Nordmaling upp 188 placeringar i Sveriges bästa skolkommun

Lyssna

Nordmalings kommun klättrar 188 placeringar i Lärarförbundets Sveriges bästa skolkommun och är nu på plats 79 – den högsta placeringen kommunen har haft sedan undersökningen började genomföras.

Nordmalings kommun klättrar i rankingen av Sveriges bästa skolkommun – från plats 267 till plats 79. Undersökningen görs årligen av Lärarförbundet och detta är den högsta placeringen som kommunen har haft sedan rankingen startade. Nordmalings största höjning finns i kategorierna friska lärare (där kommunen nu är bäst i Sverige) samt andel elever som har godkända betyg i alla ämnen.

-  Det är fantastiskt roligt att vi har kunnat klättrat så pass mycket. All personal och elever har gjort ett fantastiskt arbete, säger Maria Lundqvist-Brömster, ordförande barn- och utbildningsutskottet.

Nordmalings ranking

Nordmaling kommun rankas i totalt 13 kategorier utifrån inrapporterad statistik och kommunen har förbättrat sin ranking i 9 av 13 kategorier. Siffran inom parentes representerar den ranking kommunen hade förra året samt presenterat i ordning efter den största förändringen:

  • Friska lärare – plats 1 (260)
  • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex – plats 17 (225)
  • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 – plats 50 (258)
  • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 – plats 68 (236)
  • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex – plats 24 (148)
  • Kommunen som avtalspart – plats 125 (241)
  • Lärarlöner – plats 191 (262)
  • Utbildade lärare – plats 76 (118)
  • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier – plats 231 (259)

Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommun sedan 2002. Rankingen tas fram genom statistik från SCB, Skolverket, Lärarförbundet, SKL m.fl. Umeåregionens bästa skolkommun är Vindeln på plats 32.

Kontakt

Madelaine Jakobsson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-290 74 01
madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Maria Lundqvist-Brömster
Ordförande barn- och utbildningsutskottet
Telefon: 070-361 00 02
maria.lundqvist.bromster@liberalerna.se

Agnetha Burström
Barn- och utbildningschef
Telefon: 0930-141 57
agnetha.burstrom@nordmaling.se