Regnbågsveckan: Myter och verkligheter - en lesbisk exposé. Utställning

Lyssna

”Sverige, Sápmi, vår sida Dalälven. Skogar, fjäll och älvar. Städer, gårdar, stigar och motorvägar. Vi är lesbiska och queera i norr. Spåren av oss må vara utsuddade, svårtydda och nedtystade, men vi har alltid funnits här och kommer alltid att finnas. Genom konsten ger vi vår bild av verkligheten.”

Utställningen är en del i projektet "Myter och verkligheter – En lesbisk odyssé", som drivs av föreningen Lesbisk makt. Projektet gör historisk research, har ett kringresande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram för unga i de fem norra länen. Projektets främsta mål är att stärka hbtq-personers rättigheter och att demokratisera institutionernas historieskrivning. Verken är skapade av deltagarna i mentorsprogrammets första omgång, samt deras mentorer. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriets kulturstiftelse och Region Västerbotten

I utställningen medverkar följande konstnärer: Ylva Långdahl, Vinje Tornberg, Sara Lindquist, Sami Viitala, Sanna Wiggefors, Rasmus Raphaëlle Östebro, Rönn-Lisa Zakrisson, Rasmus Gabrielsson, Johanna Sandström, Jennifer Jakobsson, Hannes Olofsson, Elin Rytiniemi, Eila Wall Boholm, Christina Kjellsson, Cajsa Färlin, Beatrice Lindholm, Anna Linder.

Collage: Sara Lindquist