Bli familjehem

Lyssna

Kommunen söker familjehem till unga som behöver vuxnas stöd i olika omfattning.
Familjehem är helt vanliga familjer.

Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Även en ensamstående person kan vara jour- eller familjehem.
Vad som däremot är viktigt är att familjen har en trygg och stabil familjesituation. Familjen måste också ha tid och ork för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för barn och unga.
I familjehem bor de under en kortare eller längre tid.
Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt belönande! Det handlar om öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, riktlinjer och regler och framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sitt liv.


Intresserad?
Kontakta Familjecentralen
Tel: 0930-14040, 0930-14378