Gräsmyrs ÅVS flyttad

Lyssna

Ny plats för Gräsmyrs återvinningsstation.

Se röd prick på kartan. Nu ligger den bredvid Takstolsakuten (Vibo 8), precis efter infarten mot Vibo från väg 51. Återvinningsstationen flyttades från sin gamla plats i Gräsmyr centrum (gul prick) efter föreläggande från räddningstjänsten.

Kontakt vid frågor

Renhållningsingenjör
Daniel Bäckström
Telefon: 0930- 141 10
E-post: daniel.backstrom@nordmaling.se