Ska du åtgärda ditt enskilda avlopp?

Lyssna

Kom ihåg att du måste ansöka om tillstånd om du ska göra en ny avloppsanläggning, eller anmäla en ändring om det är en mindre sak du ska åtgärda. Kom ihåg att skicka in din ansökan i god tid innan du avser påbörja din anläggning eftersom handläggningstiden kan variera.

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar emot din ansökan via e-tjänsten: https://e-tjanster.nordmaling.se/oversikt/overview/113 .