Change the game - Nordmaling - 17 september

Lyssna

Det blir en dag full av rörelseglädje där barn får prova och upptäcka nya idrotter och aktiviteter. Vuxna får lära sig om nya insikter och verktyg som ökar barnens lust, förmåga och möjlighet att röra på sig, så att de blir mer rörelserika.

Testa-på-aktiviteter -
kl 9-11:30 (årskurs 3-5)
kl 12-14 (alla barn och ungdomar)

Kyrkovallen. Öppet hus med drop-in aktiviteter. En rad roliga idrotter och aktiviteter som arrangeras i samarbete med lokala föreningar, och en åldersanpassad bana där barn får kul utmaningar som ger möjlighet att utforska rörelsernas värld.

Utbildningspass för yrkesverksamma - kl 15-16

Introduktion till ”physical literacy” (rörelserikedom/rörelseförsåelse) med rörelseinstruktör från SISU Idrottsutbildarna. För yrkesverksamma inom skola, fritids, förskola, kommun och hälsovård. Alla yrkesgrupper där man möter barn i sin yrkesroll är välkomna.

Pep-talk för ledare och föräldrar - kl 18-20

Hammarhallen. Introduktioner i physical literacy och hur man använderdet i praktiken för att göra barn mer rörelserika. En presentation/workshop för föreningsledare och föräldrar.

Anmäl dig här:
https://change-the-game.se/change-the-game-i-vasterbotten-2019/

www.change-the-game.se

Change the game vill bidra till hållbar social samhällsutveckling genom rörelserikedom. Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och  hälsosamt liv.