Vad får du lämna och inte lämna på återvinningscentralen?

Lyssna

Här finns listan:

Vad får lämnas på återvinningscentralen?

 • Brännbart och textil
  Avfall som är mindre än 50x50x50 centimeter lämnas i en container och avfall som är större i en annan container. Exempel på brännbart är: cykeldäck, tapeter, CD-skivor, böcker, trästolar och frigolit. Exempel på textil är: mattor, heltäckningsmatta, dynor, madrasser, presenningar, skinn/läder, klädda möbler och kläder.
 • Icke brännbart - exempelvis: isolering, toalettstolar, tvättställ, porslin och glas.
 • Rent träavfall - exempelvis: omålat virke och ved.
 • Målat träavfall - exempelvis: målade brädor, plywoodskivor och spånskivor.
 • Tryckimpregnerat trä - exempelvis: trallvirke och slipers.
 • Hårdplast - exempelvis: möbler, vattentunnor, tvättkorgar och leksaker (ej elektriska).
 • Gips - rena gipsskivor, torra och utan kakel, reglar och dylikt.
 • Metall - exempelvis: armeringsjärn, cyklar, järn, galvad plåt, aluminium, grillar, kontorsstolar, barnvagnar, skottkärror, stängsel, mopeddelar och gräsklippare (tömda på olja och bensin).
 • Sten, tegel, betong - exempelvis: sten, grus, jord och tegelpannor.
 • Asbest - exempelvis: eternitrör och plattor. Avfallet måste vara paketerat i plast för att undvika spridning av asbestdamm.
 • Ris - kvistar, granris och tallris, sly och häckklipp.

I miljöstationen

I miljöstationen kan hushåll lämna farligt avfall och exempelvis överblivet matfett. Företagare får inte lämna farligt avfall utan måste själv ta kontakt med auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Minska risken för spridning av Coronaviruset

Nu behöver du tänka till lite extra inför besöket för att minska risken för spridning av coronaviruset;

 • Gör ditt besök endast om du känner dig frisk.
 • Håll två meters avstånd till andra besökare och personal.
 • Tvätta händerna med tvål och varmvatten före och efter ditt besök.
 • Begränsa dina besök på återvinningscentralen.

Vad du inte får lämna på återvinningscentralen

 • Hushållsavfall och matrester
 • Animaliskt avfall
 • Ammunition/sprängmedel - Omhändertas av polisen eller lämnas till vapenhandlare. Kontakta polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen/ammunition. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med sprängmedel/ammunition.
 • Fyrverkerier - Lämnas till återförsäljare
 • Läkemedel (även kanyler) - Lämnas till apotek
 • Radioaktivt material - Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Gasoltuber och svetsgastuber - Lämnas till återförsäljare
 • Däck – Lämnas till återförsäljare

Förpackningar

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Tidningar och returpapper
 • Wellpapp och kartong

Lämnas på någon av återvinningsstationerna som finns i kommunen. Återvinningsstationerna drivs av producenterna, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se finns adresser till återvinningsstationer. Där kan du också se vilka materialslag du kan lämna på vilken station och göra en felanmälan om stationen är ostädad eller om containrarna är i behov av tömning.

Mer om Återvinningscentralen: [Länk]