Snöröjning - vi behöver hjälp

Lyssna

Under kommande dagar fokuserar lokala entreprenörer och Nordmalings kommun på att iordningsställa vägar, gator och gång- och cykelvägar samt ta bort snöhögar som utgör trafikfara.

Vi behöver din hjälp

  • Låt inga barn få leka i snöhögarna.
  • Flytta parkerade bilar och släpvagnar som hindrar snöröjningen
  • Ta in din soptunna från vägen om du inte har sophämtning aktuell dag.

Framkomligheten kommer vara begränsad under de närmaste dagarna.

Tack på förhand för din förståelse.