Detta gäller om Coronavirus

Lyssna

Har du frågor om vaccinet, hur det fungerar eller om det är farligt?