Har du en fråga till politiker i Nordmalings kommun?

Lyssna

Från och med kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni 2021 har du som är skriven i Nordmalings kommun möjlighet att ställa en fråga till kommunens politiker (främst presidieledamöter i berörd nämnd eller utskott) och få den besvarad i och med kommunfullmäktiges sammanträden.

Riktlinjer för detta är fastställda av kommunfullmäktige (Länk till riktlinjerna). Det är kommunfullmäktiges presidium som avgör om din fråga får ställas och vem som ska besvara den. 

Hur ställer jag min fråga?


För att få din fråga ställd ska bland annat följande vara uppfyllt:

  • Du ska vara skriven i Nordmalings kommun och ange ditt fullständiga namn
  • Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund
  • Endast frågor som faller inom kommunens ansvar och kompetens behandlas men får ej röra myndighetsutövning mot enskild eller uppfattas kränkande. Du kan t ex. inte ställa en fråga om skolskjuts som gäller specifikt ditt barn osv.
  • Frågan ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar
  • Frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till det aktuella sammanträdet får inte ställas.