Nordmalings kommun säljer industrifastighet till P Wikström Jr AB

Lyssna

Vid Nordmalings kommunstyrelses sammanträde måndagen 28 juni beslutades att sälja industrifastigheten Mården 12 till P Wikström Jr AB till ett pris av 9 miljoner kronor. P Wikström Jr AB är moderbolag till Olofsfors AB som är en tillverkare av band till skogsmaskiner och slitstål till entreprenadbranschen. Bolaget är beläget i Olofsfors i Nordmalings kommun.

Fastigheten Mården 12 ligger vid Botniabanan strax intill resecentrum i Nordmaling (se bild). En yta om c:a 700 kvadratmeter i fastigheten är för närvarande outhyrd. En del av fastigheten hyrs av Protab och samverkan med Protab ses som viktig för för bolaget P. Wikström Jr AB.

Madelaine Jakobsson, Kommunstyrelsens ordförande, Nordmalings kommun:
Riktigt positivt och roligt när våra företag vill utvecklas och bra att hela lokalen kommer till användning. Det är bättre att företagen själva äger sina lokaler än att kommunen gör det.

Göran Nyberg, Vice VD P Wikström Jr AB, moderbolag till Olofsfors AB:
Det är en investering för framtida tillverkning. Det handlar om att ta hem verksamheter och till det behövs lokaler.

Conny Nordendahl, Näringslivsutvecklare, Nordmalings kommun:
Det är positivt med en försäljning till marknadsvärde. Vi tycker det är kul när duktiga och kompetenta lokala industrier satsar.