Felanmälan, jour

Lyssna

På den här sidan finner du telefonnummer och övriga kontaktuppgifter som du kan behöva när du vill göra en felanmälan.

För att hinna besvara så många frågor som möjligt ber vi er att i första hand skicka ett mail. Att komma fram på telefon kan vara svårt då våra tjänstmän har många uppgifter och möten under en arbetsdag.

Boendeservice /Felanmälan av lägenhet

För felanmälan av lägenhet inom Nordmalingshus, besök Nordmalingshus sida genom länken till höger.

Bredband

För problem med ditt bredband, kontakta din tjänsteleverantör.

T3: 090-12 93 00
Bredband: 0770-811 000
NashNet: 0930-318 13

Gatubelysning

per.alfheim@nordmaling.se

Kommunens fastigheter 

Vardagar, kontorstid: 0930-140 94
Övrig tid, SOS Skellefteå: 0930-102 40

Slamtömning

Vardagar, kontorstid samt övrig tid: 090 – 71 31 31

Sophämtning

Hushållssopor missad tömning under veckorna 28-32 ring Allmiljö 090-349 60 22

Hushållssopor missad tömning: daniel.backstrom@nordmaling.se

Sophämtning. Vardagar, telefontid: 09:45 - 11:45 0930- 141 10

Sophämtning, fakturor. Vardagar, kontorstid: 0930-141 04 eller 0930-140 97  

Snöröjning och sandning

Snöröjning, kommunala vägar. Vardagar, kontorstid: per.alfheim@nordmaling.se
Snöröjning, kommunala vägar.  
Snöröjning, Trafikverkets vägar. Alla dagar, dygnet runt: 0771 - 921 921

Vatten och avlopp

Vardagar, kontorstid: per.alfheim@nordmaling.se 0930-140 12
Övrig tid, SOS Skellefteå: 0930-102 40

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör