Förtidsröstning, budröstning och ambulerande röstmottagning

EU-valet genomförs söndagen den 9 juni 2024. Det går dock att förtidsrösta alla dagar från och med den 22 maj till och med valdagen.

Valnämnden fastställer förtidsröstningslokaler och tider för förtidsröstning under våren 2024, varpå informationen publiceras.