Förtidsröstning, budröstning och ambulerande röstmottagning

Valet genomförs söndagen den 11 september 2022. Det går dock att förtidsrösta alla dagar från och med den 24 augusti till och med valdagen.

Förtidsröstningslokalerna är öppna dagligen till och med valdagen. Du kan rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. För att förtidsrösta så behöver du ha med dig ditt röstkort, om du inte hunnit få ditt röstkort hemskickat så kontakta valkansliet för att skriva ut ett dublettröstkort.

Förtidsröstningslokalernas öppettider i Nordmalings kommun:

Förtidsröstningslokal, Brandstationen, Nordmaling

v. 34

onsdag-fredag

kl. 11:00-14:00


v. 34

lördag-söndag

kl. 13:00-15:00


v. 35

måndag - fredag

kl. 11:00-14:00


v. 35

onsdag - fredag

kl. 18:00-20:00


v. 35

lördag-söndag

Kl. 13:00-15:00


v. 36

måndag - fredag

kl. 11:00-14:00


v. 36

onsdag - fredag

kl. 18:00-20:00


v. 36

lördag

kl. 13:00-15:00


v. 36

söndag

kl. 08:00-20:00

VALDAGEN


Förtidsröstningslokal, Folketshus, Rundvik

v. 35

tisdag

kl. 18:00-20:00

v. 36

onsdag

kl. 18:00-20:00

För information om andra kommuners öppettider i förtidsröstningslokaler se Valmyndighetens hemsida, www.val.se. Där finner du även information om hur du röstar om du befinner dig utomlands, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se www.val.se för mer information.

Budröstning och ambulerande röstmottagare

För dig som har svårt att ta dig till röstningslokal på grund av ålder, sjukdom eller handikapp finns det möjlighet till budröstning. En anhörig eller vårdare kan agera bud åt dig och lämna in din röst. Du som bor längs med lantbrevbärarlinje har även möjlighet att lämna din budröst till din brevbärare. Särskilt material för budröstning finns att hämta i kommunhuset och i röstningslokalerna. Du kan även kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagning, det innebär att två röstmottagare tar med sig valmaterial hem till dig och du genomför valet på plats i hemmet.