Fakturaadress

Nordmalings kommun har fakturaadress

PEPPOL
0007:2120002536

Eller via: TIETO SVERIGE (TIETOSE)

GLN nr: 7362120002535
Org. nr: 2120002536

Nordmalings kommun
Box 34
914 21 Nordmaling

Bg: 763-2086


Nordmalingshus AB har fakturaadress

PEPPOL
0007:5560383951

Nordmalingshus AB
Kungsvägen 41
91481 Nordmaling