Vård och omsorg - Sommarbonus 2024

Du som arbetar inom vård och omsorg har möjlighet att få bonus under sommarperioden. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller.

Du som jobbar som vikarie sommaren 2024

Sommarvikarier som skrivit på att jobba hos oss sommaren 2024 under en eller två semesterperioder erbjuds en bonus. Semesterperiod 1 infaller mellan vecka 25 – 28 och semesterperiod 2 infaller under vecka 29 – 32.

  • Jobbar du mer än 50 % men mindre än 70 %, båda perioderna, erbjuds du en bonus på 4000kr.
  • Jobbar du över 70 %, båda perioderna, erbjuds du en bonus på 8000kr
  • Bonusen halveras för den som valt att arbeta en semesterperiod

För att vara berättigad till bonus får du max vara frånvarande 5 pass på de 8 veckor som du är schemalagd utan att bonusen påverkas. För den som arbetar enligt schema men valt 4 veckor får max vara frånvarande 3 pass. En översyn av eventuell frånvaro görs av ansvarig Enhetschef vid sommarens slut. Bonusen betalas ut i slutet av sommaren.

Du som är ålderspensionär

Är du ålderspensionär erbjuds du 25% extra i lön för den tid som du går ut och arbetar, det gäller för enstaka pass så väl som schemalagt arbete under semesterperioderna. Obs - Schemaläggs du period 1, 2 eller bägge perioderna gäller istället bestämmelserna för sommarbons.