Artikeln publicerades 15 maj 2018

Maj 2018

Äntligen är sommaren här

Grundskoleförordningen klarlägger att ”läsåret skall börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare”. Tiden går fort och snart är vårterminen slut. Idogt arbete under läsåret och nationella prov för barnen i åk3, åk6 och åk9 gör att såväl skolledning, lärare och elever längtar efter ett välförtjänt sommarlov.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Innan det är dags för sommarlov väntar skolavslutningen onsdagen den 13 juni med sånger som Idas sommarvisa och Den blomstertid nu kommer. Skolavslutningar är glädjefyllda på många sätt och är något som förenar familj släkt och vänner. Ta vara på tillfället genom att besöka årets skolavslutning för att bidra till festligheten.

Sommaren möjliggör feriearbete för ungdomar

Företagen har vanligtvis bråda tider inför semestern. Det är många saker som skall avslutas och påbörjas för att sommarledigheten skall bli rofylld. Som tur är erbjuder äldre ungdomar sina tjänster och erhåller feriearbete medan ordinarie personal kan vara ledig. Feriearbete är viktigt för att ungdomarna skall öka förståelsen för samhällets funktioner. I Nordmalings kommun erbjuds många ungdomar feriearbete och deras insatser är uppskattade.

Sommarlovsaktiviteter

Alla kan inte erbjudas feriearbete och i Nordmalings kommun genomförs Sommarlovsaktiviteter för barn 6-15år enligt särskilt program. Aktiviteten gör det möjligt för ungdomarna att bekanta sig med utbudet från föreningar i Nordmaling. Mer information finner du på kommunens hemsida.

Friskvård är viktigt

Blodomloppet är en aktivitet som möjliggör motion under trivsamma former. Flera företag och organisationer deltog på det gamla övningsområdet vid I20. Där fanns möjlighet att gå eller springa 5km eller 10 km. Från Nordmalings kommun avgick en buss med hurtiga motionärer och hela 55 medarbetare deltog i aktiviteten. Den 5 juni genomförs Vårruset och vi hoppas på ännu fler deltagare.

Sommarens ledighet skapar förutsättningar för besöksnäringen

Visit Umea är Umeåregionens officiella turistguide och är ett samarbete mellan Umeå, Bjurholm, Vännäs, Robertsfors, Vindeln och Nordmaling. Besöksnäringen är växande och är en tjänstegren som skapat flera arbetstillfällen under de senare åren. Besöksnäringen fungerar väl när samarbete uppstår mellan flera kommuner och kräver både god infrastruktur och fungerade samhällsservice. År 2016 omsatte turistnäringen 296 miljarder i Sverige vilket skapade sysselsättning för 169 000 personer. I Umeåregionen var motsvarande siffror 1745 miljoner i omsättning som skapade arbetstillfällen för 1145 personer. Skattunderlaget till kommun och landsting var från turismnäringen under perioden 178 miljoner kr. Statistiken från Nordmalings kommun år 2016 klarlägger att omsättningen var 72,5 miljoner kr vilket skapade sysselsättning för 43 årsarbetare, främst inom transport och restaurang. Skatteunderlaget för Nordmalings kommun var 6,9 miljoner vilket motsvarar 14 lärartjänster och motsvarande siffror för landstinget var 3,2 miljoner som skapar underlag för 6 sjuksköterskor. Den största andelen av försäljningen i Nordmalings kommun utgjordes av transport 43%, följt av 19% restaurang och 18% livsmedel. Besöksnäringen i kommunen har goda förutsättningar att växa ytterligare. En naturskön miljö med god geografisk placering möjliggör fortsatt utveckling.

Trevlig sommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef