Artikeln publicerades 13 juni 2018

Juni 2018

Sommarlovsaktiviteter och appen Mitt Nordmaling

Korpens Kids Camp och Kulturföreningen Huset säkerställer att barn och ungdomar 6-15 år har tillgång till intressanta sommaraktiviteter under perioden 2/7-29/7.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Genom bidrag från Socialstyrelsen genomförs en riktad satsning för att skapa meningsfull fritid som främjar samspel mellan deltagarna. Utbudet för dagarna kommer att förtydligas genom ett utskick till ungdomarna samt information via kommunens hemsida och appen Mitt Nordmaling.

(Appen finns för Iphone och Android telefoner och är gratis att ladda ned.)

Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap startat Krisberedskapsveckan. Kampanjen kommer vara en årlig aktivitet som syftar till att öka tryggheten i det enskilda hushållet vid en krissituation, när samhällets normala service inte fungerar som vanligt. Broschyren “Om krisen eller kriget kommer” har skickats till alla hushåll på uppdrag av regeringen. Ta dig tiden att läsa igenom texten, eftersom det finns flera råd som du kan få nytta av. Informationen finns även att tillgå via internet tillsammans med några kortare utbildningsfilmer.

Krisberedskapsveckan syftar även till att utveckla kommunernas förmåga att samverka med frivilligorganisationer och Länsstyrelsen. En krissituation kan uppstå på olika sätt och erfarenheter från andra kommuner klargör att kvalitetsproblem med vattentillförsel, strömavbrott (särskilt vintertid) och uthållen skogsbrand är några exempel på händelser som kan medföra samhällsstörningar.Vår förhoppning är att vi inte behöver tillämpa dessa kunskaper men det är välinvesterad tid att förbereda sig under lugna former.

Särskilda öppettider under sommaren, men du kan alltid göra en felanmälan Under perioden 26 juni – 6 augusti är receptionens öppettider vardagar kl. 08:00-12:00. Vid bokade besök efter kl. 12:00 möter personalen de besökande vid entrén.

När det finns fel eller brister kan alla invånare eller besökare i Nordmalings kommun göra en felanmälan. Nordmalings kommun förbereder tillsammans med övriga kommuner i Västerbotten en ny elektronisk plattform som kommer ge utökad service genom så kallade e-tjänster.

Vi tar tacksamt emot felanmälan via mail eftersom det ökar förutsättningarna för rationellt arbete, men du är även välkommen att ringa. Vid akuta fall, efter kontorstid, finns särskilda jourtelefonnummer. Mer information om felanmälan finner du via kommunens hemsida.

Industrispår med öppen terminal i Rundvik

Förberedelserna för industrispåret i Rundvik pågår enligt plan. Industrispåret kommer möjliggöra att landsvägstransporter, godstransporter på järnväg och sjöfartstransporter kan kombineras för att effektivisera logistiska lösningar och därigenom öka företagens konkurrenskraft.

Det medför att lokala företag kan finna nya transportlösningar och marknader men även att företag från andra orter eller länder nyttjar transportlösningar i Nordmalings kommun för att nå befintliga marknader, eller för att finna nya.

Stickspåret från Botniabanan kommer att bli 700m långt och kommer i sin design vara ett rakt spår för att möjliggöra omlastning på båda sidor om godståget. När terminalen är i drift kommer loket att backa in på terminalen vilket medför att lastområdet ovan räls inte kommer vara elektrifierat.

I skrivande stund pågår planläggningsoch planeringsprocessen för projektet och det är många intressenter som är delaktiga i projektet. Senare vänta en godkännandeprocess som bl.a. berör Trafikverket och Transportstyrelsen. Därefter påbörjas projekteringen som innefattar att upphandla tjänster utifrån fastställda förutsättningar. Avslutningsvis är det dags för byggprocessen som sedan följs upp av uppstart- och certifieringsprocesser av anläggningen.

Industrispåret beräknas kosta 47 mkr och Nordmalings kommun finansierar 18 mkr. Den återstående delen finansieras av Trafikverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Terminalen beräknas vara i drift våren 2020 och är utformad för att transportera 135 000 ton/år

Nationaldagsfirande i hembygdsområdet

Den 6 juni firades nationaldagen traditionsenligt vid Församlingsgården. Ronny Peterson var sammanhållande för aktiviteterna och flera föreningar bidrog till att göra sammankomsten till en festlighet. Musikskolan uppträdde och årets kommunmedborgare utsågs. Flera goda kandidater hade nominerats och juryn fick anstränga sig för att utse en vinnare. Årets kommunmedborgare 2018 blev Karin Öhman som inspirerat många att vara aktiva på fritiden och samtidigt marknadsfört Nordmalings kommun på ett nytänkande sätt, genom ett anonymt Instagramkonto. Våra nya medborgare uppmärksammades vid medborgarceremonin genom att tilldelas diplom och en blomma. Avslutningsvis fick publiken se fräcka motorcyklar samt dansuppvisning med zumba och barndans.

-Ett stort tack till alla föreningar som var engagerade i nationaldagsfirandet!

Tar tillfället att önska alla invånare och besökare en trevlig sommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef