Artikeln publicerades 10 juli 2018

Juli 2018

Kommunbarometern lyfter fram vård och omsorg i Nordmalings kommun

Dagens Samhälle uppmärksammar Nordmalings kommun med anledning av att kommunen rankas till andra plats av Sveriges 290 kommuner inom kategorin vård och omsorg.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kommunbarometern baseras på en datainsamling som avser 11 kategorier inom äldreomsorg. I undersökningen för särskilt boende bedöms bl.a. brukarnas erfarenheter av bemötande, förtroende, trygghet mat, och måltidsmiljö. Även underlaget för hemtjänsten utgörs av bemötande, förtroende, trygghet men också graden av inflytande och brukarens upplevelse av huruvida tiden för stöd är tillräcklig. Det är glädjande att kundernas upplevda värde fortsätter att öka.

En stark konjunktur och en ny funktion

Konjunkturen i Västerbottens län har de senaste två decennierna utvecklats i likhet med riket för att sedan år 2015 visa en starkare utveckling. Precis som i övriga landet utgörs de flesta företagen i Nordmaling av småföretag och i Nordmalings kommun kan den största delen av skatteintäkterna härledas till småföretagen.

Det är glädjande att företagandet ökar och att närmare 9 av 10 småföretag i landet önskar att växa. Flera av företagarna upplever tillväxthinder och det enskilt största för småföretagen är möjligheten att finna kvalificerad arbetskraft.

Nordmalings kommun har med ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen projektanställt en företagskoordinator. Företagskoordinatorns huvuduppdrag är att utifrån företagens behov av kompetens finna och matcha rätt person och i samarbete med företaget följa upp och utbilda den arbetssökande. I nästa utgåva av Annonsbladet utlovas en intervju med Jörgen Forsgren, företagskoordinator Nordmalings kommun.

Artediskolans elever åk 9 har slagit rekord och Artediskolans personal prisades

Enligt statistik från årets inrapporterade betyg för högstadiet vid Artediskolan har meritvärdet för betygen för elever i årskurs 9 ökat från 210 år 2017, till 228 år 2018. Det är en rekordstor ökning och den högsta noteringen för Nordmaling någonsin. Det är glädjande att meritvärdet ökar markant och heller ingen tillfällighet att Artediskolans personal tilldelades pris för bästa arbetsgrupp i Nordmalings kommun, vid kommunfullmäktige den 18 juni. Skolutveckling kan inte härledas till någon enskild parameter utan utgörs av ett samarbete mellan elev, pedagog och rektor. För att få rätt effekt krävs även samordning mellan övriga intressenter. Skolans elever och pedagoger kan välförtjänt njuta av stundande sommarlov och snart väntar semester för Artediskolans skolledning och expedition.

Tar tillfället att önska alla invånare och besökare en trevlig sommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef