Artikeln publicerades 15 november 2018

November 2018

Kommunernas digitalisering

Samtliga kommuner är i en pågående digitaliseringsprocess. Texten beskriver möjligheter med digitalisering och förutsättningar som bör beaktas. Avslutningsvis beskrivs delar av Artediskolans arbetsmarknadskunskap vid Fjällräven Center.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Innovation

Det starka informationsflödet ställer höga krav på värderingsförmåga och källkritik men skapar även tillgång till teknik som skapar mervärde och medborgarnytta. Inom IT-branschen sker tekniska förbättringar med en rasande fart och de små kommunerna kämpar med inlevelse för att följa utvecklingen av digitaliseringens möjligheter. Insikten att 80% av världens data har skapats de senaste två åren och att säkerhetssystemen har stora utmaningar att följa det höga tempot, skapar nya tankar.

Nya beteenden

Ny teknik skapar nya beteenden och vi uppträder på ett annat sätt idag än tidigare vilket i sin tur skapar förväntningar som inte fanns förr. Det ställs ökade krav på säkerhet och integritet samtidigt som efterfrågan ökar avseende insyn/transparens i verksamheten. Produkternas livslängd är generellt kortare idag än tidigare. Organisationer skapar konkurrensfördelar genom att utveckla förmågan att testa och skapa prototyper i begränsad skala för att sedan snabbt skala upp. ”Time to market is a critical sucess factor”

Smarta människor kan byta åsikt

Att vara innovativ innebär inte alltid nya tekniska lösningar utan nytänkande kan vara att utveckla enkla vardagliga företeelser för att stärka kvalitén och enhetligheten Utifrån ett ledningsperspektiv är det vanligt att kortsiktiga effekter överskattas medan långsiktiga effekter underskattas. Att tydliggöra vilka aktiviteter som är värdeskapande på kort och lång sikt kan vara skillnaden mellan succé och fiasko.Ständiga förbättringar av existerande aktiviteter är i många fall effektiva men ibland måste man våga tänka i nya banor. Richard Fosbury utvecklade flopptekniken i höjdhopp och Jan Boklöv utvecklade V-stilen i backhoppning. Den snabba utvecklingen tydliggör att förutsättningarna kan förändras över en natt. Det ställer krav på ledningen och medarbetarna att våga ändra uppfattning.

Attraktiv arbetsgivare

Den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för alla organisationer. Framöver kommer konkurrensen om arbetskraften intensifieras och alla verksamheter måste därför tillvarata digitaliseringens möjligheter. Arbetsgivare måste även fortsättningsvis vara attraktiva men rekryteringsuppdragen behöver inte nödvändigtvis innebära att enheten på sikt har fler anställda. Genom att utmana traditionella arbetssätt kan dessa stärkas eller försvagas vilket skapar underlag för vilka moment som kan dra nytta av digitaliseringen.

Växlande förutsättningar medför att företagen i större utsträckning söker personer som är duktiga att snabbt lära sig nytt.

Artediskolan besökte Yrkesmässan i Fjällräven Center

Det var med ovanstående förutsättningar som Artediskolan besökte Yrkesmässan i Fjällräven Center. Mässan är en årlig aktivitet och vänder sig till elever i åk9 som får träffa 50 arbetsgivare och bekanta sig med 100 yrkesroller. Intresset var stort bland ungdomarna från Nordmaling , Sollefteå och Örnsköldsvik. Att träffa branschfolk och få höra vad de efterfrågar hos framtida kollegor är värdefullt för eleverna. Mässan ingår i konceptet Arbetsmarknadskunskap som är ett arrangemang för hela Umeåregionen. Ett av delmålen med mässan är att eleverna skall göra ett medvetet val till gymnasiet och inte välja program efter hur kompisarna valt. Gymnasievalet sker i januari och preliminär antagning sker i april månad.

Tar tillfället att önska eleverna i åk9 lycka till inför slutspurten av höstterminen!

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef