Artikeln publicerades 16 januari 2019

Januari 2019

Nordmalings kommun presenterar film om näringslivet!

I samband med att Nordmaling utmärkte sig i Svenskt Näringslivs ranking, Norrlands bästa företagsklimat 2017, föddes idén till en film. Syftet är att visa upp Nordmaling som en företagsvänlig kommun med flera starka och kreativa företag.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Filmens titel är ”Nordmalings företagsklimat 2019 – Vi är stolta”

Filmen finner du på kommunens hemsida www.nordmaling.se/naringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landshövding och länsråd besöker Nordmalings kommun under våren

Landshövding Magdalena Andersson och länsråd Lars Lustig besöker Nordmalings kommun tillsammans med länsstyrelsens ledningsgrupp. Mötet syftar till att öka förståelsen för verksamheternas funktioner vilket skapar förutsättning för att stödja kommunernas utveckling. Genom riktade insatser, eller koordinering av aktiviteter som kan stödja flera kommuner, kan länsstyrelsen i ett senare skede stödja kommunens tillväxt.

Att förbereda personalen inför mötet med framtiden

Förutsättningarna förändras ständigt i de flesta branscher och ny teknik tillsammans med förändrande behov skapar nya möjligheter. För att företag och organisationer skall utvecklas behöver kompetensutveckling av personalen prioriteras. Medarbetare med arbetsledande funktioner i Nordmalings kommun kommer därför under våren erbjudas utbildning i ledarskap, ekonomi och processtyrning. Utbildningen kommer stödja funktionernas utveckling genom att fokusera till kärnverksamheten och skapa samsyn. Ökad service med trådlöst nätverk WiFi-uppkoppling för besökare av kommunala anläggningar kommer att förbättras under våren. 50 stycken accesspunkter kommer installerats för att stödja uppkoppling till internet. Aktiviteten ökar samhällsservicen och bidrar till förbättrad informationsöverföring. Skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, Resecentrum och bibliotek är exempel på fastigheter som kommer att erbjuda trådlös uppkoppling. Mer information om utbyggnaden av WiFi kommer att presenteras via kommunens hemsida.

Nordmalings kommun skapar affärsmässiga relationer

Nordmalings kommun behöver precis som alla kommuner goda relationer med sina intressenter. Intressenter innefattar alla som har en relation till organisationen och kan bestå av en enskild person, företag, förening, organisation, kommun, myndighet eller region. Goda relationer skapas genom tillit, vilket klargör att motparten inte genomför oväntade åtgärder utan att inom rimlig tid informera sina samarbetspartners om avsikten. Dessvärre har tågtidtabellen sedan årsskiftet försämrats sedan två olika tågentreprenörer visat stor utvecklingspotential inom området affärsmässighet. Nordmalings kommun har reagerat och accepterar inte formerna eller utfallet. Fortsatta samtal förs med entreprenörerna för att tydliggöra och konkretisera effekterna av förändringen

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef