Artikeln publicerades 15 februari 2019

Februari 2019

EU-val

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer och Sverige representeras av 20 ledamöter. Förberedelser pågår vid kommunkansliet för att kvalitetssäkra valprocessen.

Barnkonventionen blir svensk lag 1 jan 2020

Sverige ratificerade Barnkonventionen redan 1990 vilket innebär att vi har åtagit oss att följa konventionens direktiv. Riksdagen bestämde 13 juni 2018 att Barnkonventionen blir svensk lag. Sveriges kommuner och landsting stödjer kommunerna i förberedelse- och implementeringsprocessen inför att Barnkonventionen förenas i svensk lag 1 jan 2020. Nordmalings kommun kommer att nyttja stödet från SKL inför att Barnkonventionen blir lag och inleder arbetet under våren.

Region Västerbotten

Region Västerbotten är ny organisation fr.om. 1 jan 2019. Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län har förenats till en organisation. Organisationsformen är beprövad och har tidigare genomförts i andra delar av Sverige. En region kan beskrivas som ett landsting med utvecklat ansvar för regional utveckling. Organisationsförändringen undviker dubbelarbete och stärker Västerbottens utvecklingsmöjligheter med en samlad politisk röst. Vidare skapas effektivare arbetsformer men viktigast av allt är att ”Regional utveckling och Hälso- och Sjukvård är beroende av varandra.” Ett gott samarbete mellan länets 15 kommuner är en förutsättning för en långsiktig och livskraftig utveckling. I skrivande stund pågår arbeten som behandlar ”Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten” med start 1 januari 2020.

Besöksnäring

Besöksnäringen har ett ovärderligt värde för en kommun eftersom besökare bidrar till kommunutveckling på många olika sätt. I det korta perspektivet kan en ökad försäljning stärka företagens ekonomi, vilket kan skapa förutsättningar för tillväxt. På längre sikt kan nya samarbetskonstellationer uppstå mellan företagen och innovativa krafter kan skapa ett anpassat utbud för en befintlig eller ny målgrupp.

När företagare från besöksnäringen samlades för att diskutera möjligheter och begränsningar med dagens utbud för besökare, framställdes många kloka tankar. Vid mötet presenterades att bolaget Visit Umeå AB är kommungemensamt bolag som kan stödja kommunernas arbete med besöksnäring.

Olika trender inom turismen diskuterades och allt fler besökare efterfrågar upplevelser och aktiviteter. Mötet konstaterade även att E4 är ett bra skyltfönster som kan vidareutvecklas och att möjligheten till boende för besökare är en framgångsfaktor. En workshop planeras inom kort för att vidareutveckla deltagarnas idéer. Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef