Artikeln publicerades 16 maj 2019

Maj 2019

Nya förutsättningar skapar nya möjligheter

Alla organisationer som är verksamma en längre tid hamnar i situationer med förändrade förutsättningar. Utvecklingsarbete för att förutse och möta nya ingångsvärden är därför avgörande för organisationernas välmående.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kommunernas arbetssätt liknar i allt större utsträckning företagens och den mest enskilt pådrivande faktorn är digitaliseringen som möjliggör snabbare processer.

Näringslivet jobbar aktivt med begreppet time to market; för att i en ökad konkurrenssituation minimera tiden från idé till färdig produkt och leverans till kunden. Kommunala organisationer arbetar intensivt med att minimera tiden mellan ord och handling men är samtidigt verksam i ett demokratiskt sammanhang och styrs av olika regelverk. I kommunallagen framgår att kommunens viktigaste beslut fattas av kommunfullmäktige. Det skapar en medveten tröghet som kvalitetssäkrar och möjliggör att flera perspektiv beaktas inför viktiga frågeställningar. Även om likheterna mellan näringsliv och kommuner ökar har företagen vinstkrav medan kommunala organisationer skall förhålla sig till god ekonomisk hushållning, som i sin tur förutsätter ett resultatkrav. E

n modern organisation är kontinuerligt i rörelse för att anpassa sig till rådande förutsättningar och utan tillförsel av utvecklingsarbete uppstår alltid ohälsa vilket gör att fel och brister blir synliga. I verksamheter med en omodern organisationskultur löser man fel genom att söka syndabockar och leta efter ursäkter. Ett sådant arbetssätt hämmar utvecklingsförmågan när medarbetarna fokuserar till att inte göra fel, istället för att göra rätt. En modern välmående organisation har insikten att fel uppstår och är till för att justeras genom ständigt förbättringsarbete.

Nordmalings kommun har flera utmaningar att hantera som gör ett tydligt avtryck i kommunens ekonomi. Genom att arbeta med problemlösning utifrån rådande lokala förutsättningar med moderna angreppssätt kommer nuvarande utmaningar att lösas och framtida att undvikas. En organisation som föreskrivs kollektiv fasta tillhör det förgångna medan anpassning genom acceleration och broms representerar moderna arbetsformer.

Avgörande faktorer för att få effekt med ett modernt angreppssätt är uthållighet tillsammans med ansvarstagande medarbetare och ett fortsatt arbete tillsammans.

Äntligen är sommaren här

Grundskoleförordningen klarlägger att ”läsåret skall börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och inte mindre än 12 lovdagar. Tiden går fort och snart är vårterminen slut. Idogt arbete under läsåret och nationella prov för barnen i åk3, åk6 och åk9 gör att såväl skolledning, lärare och elever längtar efter ett välförtjänt sommarlov.

Innan det är dags för sommarlov väntar skolavslutningen torsdagen den 13 juni med sånger som Idas sommarvisa och Den blomstertid nu kommer. Skolavslutningar är glädjefyllda på många sätt och är något som förenar familj, släkt och vänner. Ta vara på tillfället genom att besöka årets skolavslutning för att bidra till festligheten!

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef