Artikeln publicerades 14 juni 2019

Juni 2019

Kommunens ekonomi; det mest prioriterande uppdraget

Det kan inte undgått många kommuninvånare att Nordmalings kommun precis som flera andra kommuner har stora utmaningar att hantera rådande ekonomiska underskott.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Att under innevarande kalenderår uppnå ekonomi i balans är i praktiken mycket svårt, utan att vidta så kraftfulla åtgärder att risken för otrivsel är överhängande. Däremot finns möjligheter att under sommaren/hösten skapa goda förutsättningar inför årsskiftet 2020.

Att lösa ekonomiska svårigheter genom att enbart öka inkomstsidan är i praktiken inte genomförbart varför fokus hamnar på hur man kan minska kommunens utgifter. En viktig referenspunkt i förbättringsarbetet är kommuner med liknande förutsättningar; för att klarlägga inom vilka områden Nordmalings kommun har ekonomiska styrkor respektive svagheter.

Det är skillnad på fakta och känslor och ett alltför utvecklat engagemang i en särskild fråga kan medföra att man omedvetet inte kan tillgodogöra sig fakta. På en allmän övergripande nivå finns tillgång till ett analysunderlag via Kommun och landstingsdatabasen, Kolada. Innehållet kräver lite engagemang men informationen är mycket innehållsrik. Om du är intresserad finner du mer information via www.kolada.se och instruktionsvideo till Kolada finner du genom att söka på internet ”hitta din kommuns resultat i kolada”. Vidare finns information på en översiktlig nivå via www.ekonomifakta.se med möjlighet att jämföra sig med andra kommuner. I avsnittet din kommun i siffror kan du läsa mer.

Flera svåra beslut kommer krävas under den närmaste tiden och det är viktigt att vi enas om att de ekonomiska uppdragen inte är angenäma, men att de måste utföras.

Vi är alla är influencers

I olika forum av media kan vi mottaga information om eller av så kallande ”Influencers”. Oavsett vad de bor eller gör framstår de oftast som oerhört framgångsrika. Ett företag eller annan organisation kan svårligen bara bestå bara av influencers, eftersom väldigt lite eller inget blir utfört.

I praktiken är vi alla influencers eller inspiratörer/påverkare och det krävs ingen egen youtubekanal eller tidningsreportage för att vi skall kunna ta den rollen. Eftersom alla är influensers för personer i sin omgivning kan din medverkan påverka andra såväl positivt som negativt. Tidigare resonemang om att kunna särskilja på fakta och känsla har inverkan på den som influerear och det är viktigt att kunna vara kritisk i sitt reflekterande men samtidigt vara saklig och fortsatt lösningsinriktad.

Kommunfullmäktige 24/6 uppmärksammar årets chef och årets medarbetare/arbetsgrupp

Syftet med utmärkelserna är att lyfta fram och berätta om goda insatser som anställda i Nordmalings kommun utför. Bedömning och urval genomförs av ledningsgruppen i Nordmalings kommun och vinnarna belönas med bidrag för kompetenshöjande insatser. Besök kommunens hemsida för att läsa mer om våra influencers.

Trevlig sommar!

Tack för ordet!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef