Artikeln publicerades 11 juli 2019

Juli 2019

Kunskapsutbyte när andra kommuner besöker Nordmalings kommun

Handelsrådet i Haparanda besökte Nordmalings kommun i juni för att lära sig mer om kommunens arbete med företagsfrämjande åtgärder. Besök från andra kommuner och besök i andra kommuner är viktiga för kommunens utveckling.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kommunerna arbetar med likartade uppdrag men det finns olika perspektiv för hur man arbetar med samma frågeställning. Några av angreppssätten passar Nordmaling mycket väl medan andra är berikande utifrån vetskapen att det finns bättre angreppssätt.

Första spadtaget för omlastningsterminalen i Rundvik

Måndagen den 1/7 togs det första spadtaget för omlastningsterminalen i Rundvik. Totalt har kommunen fått 39 miljoner i bidrag från Tillväxtverket, Region Västerbotten och Trafikverket. Stickspåret som färdigställs våren 2020 växlar in i Rundvik norra och kommer fokusera på trä- och skogsindustri. Botniabanan och Nordmaling är en betydande pusselbit av den så kallade ”Bottniska korridoren”; som är en infrastrukturell förbindelse mellan Norge, Sverige och Finland med järnvägsförbindelse till Ryssland, Europa och Asien.

Ekonomin

Nordmalings kommun har precis som många andra kommuner ekonomiska utmaningar vilket har diskuterats under en längre tid, i flera forum. Kommunfullmäktige fattade den 24/6 beslut om ett effektiviseringsprogram som syftar till resultatstärkande åtgärder inför år 2020 (protokoll från KF är tillgängliga via kommunens hemsida). Programmet skall implementeras efter semesterperioden och framtagande av planer är en enklare fas i processen än den verkställande.

Hursomhelst finns goda förutsättningar att göra verkstad av fattade beslut. Tar tillfället att tacka alla som arbetat med beslutsunderlagen för gott arbete med konstruktiva samtal. Nordmalings kommun befinner sig i ett oönskat ekonomiskt läge och det kommer bli mindre förändringar eftersom förutsättningarna kräver det. Oavsett orsak och anledning är vikten av att prioritera rätt saker och leverera rätt kvalité avgörande, för att effekten skall bli rätt.

Digitala anslagstavlor

Flera kommuninvånare hör av sig angående den begränsade funktionen av de digitala anslagstavlorna vid E4:an. Tavlorna är viktiga för Nordmalings kommun och driftas av en extern aktör som har utmaningar. Vi kommer arbeta vidare för att få en varaktig lösning på frågeställningen.

Datorn är bra till mycket men är ingen barnvakt!

Forskning visar att en stor andel av barnen är stillasittande och att beteendet tilltar när man inte är i skolan. Vidare finns samband mellan rörelsemönster och hälsa. Undersökningar visar att läsplattor och telefoner bidrar till stillasittande och att föräldrarnas engagemang är betydelsefull för barnen.

Sommaraktiviteter

Nordmalings kommun erbjuder rikligt med sommaraktiviteter. Föreningar, företag och organisationer är delaktiga och utbudet är brett. Bland aktiviteterna återfinns bl.a. Hemvändarveckan den 13-22 juli, Norrforsdagen, Rundviksdagen, tio sommarcaféer, Nordmalings sommarmarknad, loppisar, Dansbandsveckan vid Gräsmyr loge, guidande vandringar vid Olofsfors bruk, konstutställningar, museum, Formstråket Sommarkväll, Sommarfesten, sommarlovsaktiviteter för barn, Sommarkul Nordmalings bibliotek m.fl.

Trevlig sommar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef