Artikeln publicerades 20 augusti 2019

Augusti 2019

Kommunens ekonomi och vision

Det är ingen tröst att fler kommuner än Nordmaling har ekonomiska utmaningar men det är faktum att rådande omständigheter skapar utmaningar för de flesta kommuner.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Alla beslut som fattas får konsekvenser samtidigt kan konsekvenserna blir större om beslut inte fattas. Förtroendevalda politiker har fattat ekonomiska beslut för att vidta resultatstärkande åtgärder inför 2020 och arbetet fortgår för att verkställa dessa uppdrag. Att se över inkomster och utgifter på alla nivåer för att skapa balans mellan intäkter och kostnader är det mest prioriterade uppdraget under år 2019 inom tjänstepersonsorganistionen. Den hållbara lösningen är komplex vilket kräver flexibelt arbete och samarbete eftersom en statisk lösning med kollektiva besparingar inte stärker kommunens förutsättningar att tillvarata framtida möjligheter.

Framtiden är ljus för organisationer som har ett gott samarbete och enade mål. Därför kommer Nordmalings kommun under år 2019 se över sin vision och klarlägga den framtida målbilden. Aktiviteten syftar till att tydliggöra vart och vem vill vi vara, om 10-15 år. Ett kvalitativt visionsarbete kräver bred delaktighet och förankring hos kommunens företagare, föreningar och invånare. Jag kommer återkomma till visionsprocessen vid nästa brev.

Hållbarhetsveckan i Nordmaling

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling. I årets upplaga av SEE-hållbarhetsvecka är Nordmalings kommun en av tre SEE-kommuner i Västerbotten som kommer att få ökad uppmärksamhet. Aktiviteten syftar till att sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete. Ett välutvecklat hållbarhetskoncept som behandlar flera perspektiv är sunt för alla men även en konkurrensfördel för företag och organisationer. Mer information om aktiviteten finner du via https://www.seehallbarhetsveckan. se/vasterbotten/

Skolstart

Efter ett långt sommarlov är det dags för eleverna att åter sätta sig på skolbänken. Det är vanligt att det känns både nervöst och spännande för eleverna att komma tillbaka till skolan samtidigt som det är viktigt att alla vuxna stödjer barnen att få en bra skolstart.

Forskning visar att föräldrarnas nyfikenhet och engagemang är en framgångsfaktor för en positiv skolgång. Därför är det viktigt att du vet vad du kan förvänta dig av skolan. Det är också av betydelse att du känner till vad som förväntas av dig som förälder.

När ditt barn börjar skolan kan du förvänta dig att

  • ditt barn möts med hänsyn, vänlighet och respekt,
  • skolan strävar efter en god kvalitet och arbetar ständigt för att förbättra den,
  • personalen på skolan samarbetar,
  • skolan arbetar aktivt mot mobbning och kränkande behandling,
  • du som förälder känner dig välkommen till skolan.

Skolan förväntar sig att du

  • hjälper ditt barn att komma i tid till skolan,
  • stöttar ditt barn med hemuppgifter,
  • tar del av informationen från skolan,
  • meddelar skolan om det sker förändringar i familjen som kan påverka ditt barn ,
  • deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.

Du är en förebild och det är viktigt för barnen att prata positivt om utbildning i alla dess former. När föräldrarna tycker att skolan är viktig gör barnen det också, och även om du själv inte har någon positiv erfarenhet från din skoltid kan du ändå vara ett stöd för ditt barn. Barn gör rätt om de kan och tillsammans har vi stora möjligheter att skapa förutsättningar för att barnen skall trivas och utvecklas i skolan.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef