Artikeln publicerades 14 december 2019

December 2019

TFÖ 2020

Regeringen har beslutat att Sverige skall återuppta totalförsvarsplaneringen. Totalförsvaret består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. För att stärka totalförsvaret genomförs under kommande år övningen TFÖ 2020 som är den första totalförsvarsövningen på över 30 år.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

TFÖ 2020 ska skapa förutsättningar för det civila och militära försvaret att tillsammans under höjd beredskap kunna koordinera sina aktiviteter. Samtliga kommuner i Sverige har uppgifter inom den civila delen av försvaret och några av de prioriterade uppdragen är; säkerhetsskydd, etablering av en krisorganisation och kompetenshöjning av berörd personal. Övningen är en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan kunna utveckla förmågan.

Kommunens ekonomi

Kommunens ekonomi har varit ansträngd en längre tid och år 2019 beslutades det om sparåtgärder för att skapa förutsättningar för en budget i balans. Dessvärre är Nordmalings kommun inte ensam kommun med ekonomiska utmaningar utan en större andel av kommunsverige har svårigheter att lösa anbefallda uppdrag med tillgängliga medel. Den kommunala verkligheten gör att tillämpningen av kommunallagen, skollagen, sociallagen och andra lagar och förordningar inte är i harmoni med kommunernas ekonomiska förutsättningar. I praktiken är det är inte hela sanningen för det finns flera perspektiv på problemen.

Det är ett konstaterande att organisationer som tvingas arbeta med besparingar genomför aktiviteter som inte är angenäma. Att skjuta upp, ta bort eller reducera är åtgärder som i sammanhanget plötsligt blivit nödvändiga. En aktivare organisation kan undvika besparingar genom att anpassa sin verksamhet utifrån lagstiftning och jämförbara kommuner, samt skapa ett tjänsteutbud med kvalité och skälig ambitionsnivå. Effekten är förhållandevis neutral och inte lika negativ som besparingar för organisationen.

Den proaktiva organisationen har ett tydligt fokus på effektivisering; genom att minimera slöseriet och optimera produktion och bemanning för ändamålet. Genom att förändra arbetssätt och metoder efterfrågas balans mellan kvalitet och kostnad.

Till skillnad från besparing och anpassning är effektivisering en värdeskapande organisationsutveckling. Nordmalings kommun har ekonomiska utmaningar under kommande år och ekonomin är det mest prioriterade arbetsområdet. Vi kommer därför under det närmaste året arbeta med besparingar, anpassning och effektivisering för att skapa en verksamhet som fortsättningsvis koncentrerar arbetet till anpassningar och effektivisering.

Jullov

När julen står för dörren är det mycket som skall stämma. Mat skall köpas och lagas och julpyntet skall tas fram. Några storstädar och andra funderar på julklappsrim. Skolbarnen vet att jul betyder jullov och en välförtjänt ledighet. Den mörka hösten och en novembermånad med få soltimmar gör att julledigheten inte kunde kommit med lägligt. Vi kan konstatera att julen firas under liknande former men samtidigt också på olika sätt. Vädret råder ingen över men en vit jul är en bra jul, för barnen. Ordet lagom är mycket passande i sammanhanget, inte för mycket och inte för lite.

- Lagom med snö och lagom med allt, det skapar bra skidföre och julstämning!

Avslutningsvis tar jag tillfället att önska en trevlig julhelg!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef