Artikeln publicerades 16 mars 2020

Mars 2020

I början av år 2020 hade endast ett begränsat antal personer insikten att ett pandemiutbrott skulle få stora effekter i Europa, Sverige, Västerbotten och Nordmaling. Lyckligtvis har Nordmalings kommun hittills varit förskonad men förutsättningarna kan förändras snabbt.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

En avgörande faktor för den framtida utvecklingen är samarbete på alla nivåer för att minska sannolikheten för tillkommande problem. Nordmalings kommun och dess medborgare har goda erfarenheter av välutvecklad samverkan från tidigare prövningar som skogsbränderna 2018, och det arbetet fortsätter vi tillsammans.

Nordmalings kommun samverkar med andra intressenter

Nordmalings kommun har ett nära samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten, vilka i sin tur samverkar med bl.a. Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att kommunens arbetssätt är utformat på faktabaserade underlag och vetenskapliga förhållningssätt. Att särskilja mellan fakta, antaganden och känslor är avgörande för att nå önskvärda resultat.

Genom kommunens hemsida www.nordmaling.se får du viktig information som du som kommunmedborgare bör känna till för att du ska kunna bidra till att processerna blir enklare.

Ansvarstagande kommunmedborgare

Det är av betydelse för Nordmalings kommun att vara tydlig i sin kommunikation och klarlägga på vilket sätt kommunens medborgare kan vara behjälpliga under den period som Sverige är utsatt för en pandemi. Det är viktigt att inte öka oron genom ogrundade påståenden.

Viktigast av allt är att vara ansvarstagande och hålla sig informerad via kommunens hemsida. Vidare är det av betydelse att inte vara bidragande till ryktesspridning och sprida tvivelaktig information. Eftersom flera medier arbetar väldigt snabbt finns anledning till en utökad källkritik avseende coronavirus.

Utifrån tidigare erfarenheter tar jag tillfället att förtydliga att det okomplicerade förhållningssätt som råder i Nordmaling kommer att vara till vår fördel för att vi ska finna gemensamma lösningar. Samtidigt vädjar jag till er att hjälpa varandra ännu mer.

Den som hjälper andra hjälper sig själv; genom att man känner sig starkare. Erfarenheter från andra områden visar att man blir tillfredsställd av att kunna bidra till att andra behövande får stöd.

Grannar, släktingar och bekanta kan vara i behov av en hjälpande hand och även små bidrag kan vara värdefulla för dem som har svårigheter. Jag ber dig att vara beredd att lyfta blicken och särskilt uppmärksamma vilka som är ensamma i din omgivning.

Uppdrag och prioriteringar

De flesta av kommunernas uppdrag är lagstadgade medan några aktiviteter är frivilliga. Nu är prioriteringsarbetet viktigare än någonsin. Om kommunen blir hårt belastad av coronaviruset är det inte sannolikt att alla uppdrag kan genomföras fullt ut. Det krävs anpassning till aktuella förutsättningar såväl internt som externt för att organisationen skall minska sårbarheten och öka hållbarheten. Erfarenheter från andra organisationer visar att det lönar sig att ha ett förutseende förhållningssätt till coronaviruset.

Sammanfattningsvis:

Håll dig informerad, var saklig och hjälp varandra!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef