Artikeln publicerades 19 april 2020

April 2020

Tillsammans kan vi bromsa smittan

I skrivande stund råder allmän samhällsspridning i hela Västerbotten. Tillsammans kan vi bromsa smittan och det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. På kommunens hemsida finns aktuell och riktad Coronainformation till invånare, kommunanställd, skola och förskola, företagare.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Jag tar tillfället att uppmärksamma medarbetarna i Nordmalings kommun som möjliggör att kommunal service av samhällsviktig verksamhet kan genomföras även vid försvårande omständigheter. Trots covid-19 fortsätter våra verksamheter att genomföra utbildning, omsorg, VA-tjänster och mycket mer. Personalläget i kommunen är under rådande förutsättningar fortsatt stabilt.

Volontärer och livsmedelsförsörjning

Ett stort tack till er som engagerar er för att hjälpa äldre och övriga personer i riskgrupp med att handla mat och besöka Apoteket. Jag tänker närmast på Röda korset, Svenska kyrkan, Salemkyrkan, Pingstkyrkan, PRO Nordmaling, SPF, REPA men tackar även er som inte är namngivna. Ovanstående organisationer blir uthålligare och inte lika arbetsbetyngda om fler kan hjälpa till och kontaktinformation finns på kommunens hemsida. Livsmedelsförsörjning i alla former är viktig och flera lokala företagare har gjort stora anpassningar utifrån aktuell situation för att finna hanterbara lösningar. – Allesammans, starkt jobbat!

Nordmalings kommun i centrum av en arbetsmarknadsregion

Nordmalings kommun välkomnar fler invånare och en förutsättning för tillväxt är möjligheter till boende i kommunen. Intresset från en byggentreprenör i Umeå att uppföra ett hyreshus med 48 lägenheter vid Notholmen är därför ett fortsatt prioriterat arbetsområde och är en viktig pusselbit för utvecklingen i Nordmalings kommun. Processens genomförande styrs främst av tre aktörer; entreprenörens önskemål och förmåga, kommunens viljeinriktning och beslut, samt den uttryckliga lagtexten i Plan- och bygglagen. Ett samspel mellan ovanstående skapar förutsättningar för en skapandeprocess och förarbetet fortgår.

Byggprocessen pågår med att iordningställa omlastningsterminalen för järnväg i Rundvik. Upptagningsområdet för terminalen som inledningsvis prioriterar virkeshantering beräknas till radien 300km. På kommunens hemsida finner du filmer som dokumenterar utvecklingen.

Inkomster och utgifter, intäkter och kostnader

Regeringens finansiella stöd till följd av Coronaviruset välkomnas av alla kommuner. De ekonomiska effekterna påverkar företagandet i såväl nationen, region och kommunen. Kommuner stärks när företagen har medvind eftersom det skapar sysselsättning som senare bidrar till underlag för kommunal skatt, vilken är kommunens största inkomstkälla.
Sedan en längre tid pågår ett nödvändigt effektiviseringsarbete för att minska kommunens kostnader. Flera beslut har fattats och fler utredningsunderlag är under framställande för senare beslut i kommunstyrelsen. Arbetet fortgår trots pågående Coronaprocess.

Den som förbereder sig, förbereder sig för att lyckas

Coronavirusets stora prövningar sker under en begränsad period och under denna tid är det särskilt viktigt med tillit och förberedelser för att vid behov kunna utföra nya uppdrag. Under nuvarande förutsättningar är prioriteringsarbetet viktigt för att minska sårbarheten och öka hållbarheten.

Sammanfattningsvis; håll dig informerad, var saklig och hjälp varandra!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef