Artikeln publicerades 14 maj 2020

Maj 2020

Coronatiden - rollen för Nordmalings kommun i nätverksarbetet

Coronatiden inleddes i Västerbotten efter skolornas sportlov v.10 och det är endast ett fåtal aktiviteter på arbetsplatsen eller i hemmen som inte har berörts av denna pandemi. Nordmalings kommun arbetar fortlöpande med Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten samt med kommunerna i Västerbottens län, som tillsammans har tilldelade ansvarsområden för en av Sveriges 21 regioner. Vårt gemensamma uppdrag är att säkerställa att myndigheternas anvisningar finns i medvetandet och blir verklighet; i hemmen, på orten, vid arbetsplatsen och på fritiden.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Den övergripande uppgiften är att minska smittspridningen och det kan endast utföras genom att vi unisont tar ett personligt ansvar, för oss själva och varandra.

Näringsliv

Utgångspunkten för besöksnäringen inför sommaren medför sannolikt att vissa omställningar måste utföras för att välkomna en publik som inte är lika långväga som tidigare somrar. Det som inledningsvis varit begränsningar måste omformas till möjligheter och förmågan till anpassning blir en konkurrensfördel. Företagen i Nordmaling rapporterar att påverkan av pandemin varit olika beroende på marknad och branschtillhörighet. Region Västerbotten och Nordmalings kommun följer utvecklingen för att vara behjälpliga inom de områden som kan vara till stöd för branscherna.

Kommunens ekonomi och fokusområden under pandemin

Utfallet av tidigare beslutat sparprogram för att skapa en budget i balans och ytterligare ekonomiska utredningsuppdrag presenteras för kommunstyrelsen i juni. En pandemi kommer sällan lägligt men processen har inverkan på förutsättningarna att implementera tidigare beslutat sparprogram. Nordmalings kommun genomför vissa förändringar när uppdragen är alltför omfattande under samma tidsperiod. Verksamheterna har därför erhållit uppdraget att prioritera arbetet med kärnverksamheten. Det betyder i praktiken att för oss själva och varandra klarlägga; vilka är uppdragen?, vad är viktigt på kort och lång sikt?, vilka aktiviteter genererar värde och vad kan senareläggas eller tas bort?

Sektor Omsorg

Sektor Omsorg har särskilt viktiga uppdrag under dessa pandemitider eftersom de arbetar med brukare inom hemtjänst och särskilt boende. Verksamheterna genomför samtidigt nödvändiga effektiviseringar för att minska kostnaderna och strävar efter att finna förbättrande lösningar. Uppdragen är krävande och varje dag som covid-19 kan hållas utanför verksamheterna är en seger. För att de som är särskilt sköra skall vara skyddande även fortsättningsvis krävs ett fortsatt förebyggande arbete inom sektor Omsorg och hos alla som är i direkt eller indirekt kontakt med brukarna.

Det blir ljusare tider – tillsammans minskar vi smittspridningen

Även om pandemin bedöms vara långlivad blir det ett välförtjänt sommarlov för barnen och en semesterperiod under sommaren. Den ökande utomhustemperaturen skapar möjligheter att träffas utomhus på ett sätt som tidigare inte varit lika enkelt. - Vad trevligt det skall bli, hoppas du och dina bekanta tar tillvara på möjligheten!

Men, det personliga ansvaret är aldrig prutbart i ett sammanhang när vi tillsammans skall minska smittspridningen. Sammanfattningsvis; håll dig informerad, var saklig och hjälp varandra!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef