Artikeln publicerades 10 juni 2020

Juni 2020

Övning ger färdigheter

Med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomfördes krisberedskapsveckan första gången i maj 2017. Syftet var att öka privatpersoners beredskap inför samhällskriser och att utveckla kommunernas riskkommunikation. Kampanjen var nationell och det meddelandes att den kommer att genomföras varje år. Nordmalings kommun har deltagit i aktiviteterna och den varma sommaren 2018 med flera skogsbränder påminde oss om betydelsen av samarbete för att nå resultat.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län var en grundpelare inför att Länsstyrelsen Västerbotten övade beredskapsaktiviteter. Samhällsviktiga funktioner sammankallades till ”Träningstillfälle Holger” som syftar till att ge länets krisberedskapsaktörer tillfälle att i lugn och ro träna tillsammans. I praktiken innebar detta att lämna lägesrapporter och genomföra samverkansmöten i olika former som om det hade varit en verklig samhällsstörning. Föga oväntat övade vi i februari 2019 på scenarion som innehöll skogsbränder. Nordmalings kommun har deltagit vid ”Träningstillfälle Holger” 2018, 2019 och 2020 och det har varit värdeskapande inför den situation som vi har idag.

Nya förutsättningar och förändrade arbetssätt

Nationaldagsfirandet fick anpassas till rådande omständigheter vilket bl.a. medförde att årets kommunmedborgare inte kunde utses vid den aktuella dagen. Likaså avser Nordmalings kommun att utse årets chef, medarbetare och arbetsgrupp när förutsättningarna medger att hela kommunfullmäktige kan samlas vid ett fysiskt sammanträde. Vid denna sammankomst utses även årets kommunmedborgare.

Antalet positiva effekter av rådande pandemi är begränsade men en av dessa är att den påskyndat digitaliseringsprocesserna hos de flesta organisationer. Samverkansforum och möten sker i större utsträckning via digitala plattformar än tidigare. Sannolikt kommer de mest fördelaktiga arbetsformerna fortleva efter att pandemin är över.

- Keep your distance and take personal responsibility!

Håll avstånd och ta personligt ansvar, är direktiv från Folkhälsomyndigheten som alla har att förhålla sig till. Tillsammans kan vi minska smittspridningen genom att var och en är solidarisk till omgivningen. Sommaren är fantastisk med ledigheter och varmare temperaturer. Det är lätt att glömma, därför skall vi stödja varandra. Om vi välvilligt hjälper varandra skapas förutsättningar för goda resultat.

- Keep your distance and take personal responsibility!

Sommarlov och Hemester

Vårterminen har äntligen övergått till 10 veckors sommarlov. En välförtjänt ledighet för barnen och snart också för skolans personal. Sommarlovet är egentligen en tradition från äldre tider när barnen behövdes hemma för att hjälpa till i jordbruket. Tiderna förändras och som tur är betyder lov ledighet för de flesta barn. Sommarlov betyder också nya rutiner för barnen och TV-programmet Sommarlov kl. 09:00 är en klassiker.

Semesterperioden kommer sannolikt innebära hemester för fler, än tidigare somrar.
Hemester innebär att sommarens ledighet tillbringas nära hemmet och Nordmalings kommun har mycket att erbjuda. Umeåregionens samarbete med VisitUmeå länkar dig vidare till hemsidan för VisitNordmaling som visar dig sevärdheter och arrangemang i närområdet.

Sammanfattningsvis; håll dig informerad, var saklig och hjälp varandra!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef