Artikeln publicerades 2 juli 2020

Juli 2020

Hemester med en Nordmalingsambassadör

Så var det äntligen dags, för den efterlängtade semestern. Sommarlovet pågår och barnen väntar förväntansfullt att även de vuxna skall bli lediga. Denna sommar uppmuntras till hemester och resandet till andra länder har begränsats av anledningar som i samtliga fall kan härledas till viruset Covid-19. Vidare uppmanar Folkhälsomyndigheten att medborgare och besökare skall ta ett ökat personligt ansvar för att minska smittspridningen. Allt fler känner någon som har drabbats av Covid-19 och vi måste vara fortsatt tålmodiga.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Jag hade planerat en sommarsemester på Gotland men det blir ändrade planer. Gotland finns kvar även nästa sommar.

Men, man behöver inte åka så långt för att skapa sina egna upplevelser. Vi har många sevärdheter i vår egen kommun och närliggande kommuner har också mycket att erbjuda. Besök gärna https://visitnordmaling.se/ för att läsa mer och bli en Nordmalingsambassadör som kan berätta för våra besökare och kommuninvånare om intressanta besöksmål och upplevelser.

Nordmalings kommun ställer om

Mer en sex månader har passerat sedan årsskiftet och det har varit ett händelserikt första halvår. Inför det nya året var de ekonomiska förutsättningarna för Nordmalings kommun tydliga och flera besparingar skulle genomföras. När det är balans i ekonomin följer den planer och prognoser och det skapar tid att arbeta närmare verksamheterna. Vid obalans i ekonomin ägnas mycket tid åt besparingar och effektiviseringar vilket minskar möjligheten att utveckla enheterna. Det är en pågående process att skapa ekonomi i balans och politiken och tjänstepersonsorganisationen arbetar intensivt för att framtida arbete skall kunna tillägnas optimering med ökad kvalitet istället för som idag effektivisering.

Nordmalings kommuns förmåga att lösa uppdragen

Flera generella förutsättningar måste beaktas för att kunna vända på den ekonomiska trenden. Samtidigt är vi bekanta med att finns fördelar med att arbeta stegvis och att många små beslut ger resultat. Vägledning är också viktig och när samtliga medarbetare vet vad som förväntas av dem åstadkommer de tillsammans ovanligt goda resultat.
Vem som helst kan ha flax, men varaktiga resultat kräver mer. Forskning visar att drivkraft och ihärdighet för att nå långsiktiga mål ofta är en viktigare framgångsfaktor än talang och benämner detta som Grit. Lokalt benämns samma fenomen i positiva ordalag som att vara tjurig! Trots de alldeles särskilda förutsättningarna löser enheterna i Nordmalings kommun sina uppdrag och de kan vara verksamma med uthållighet.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Jag tar tillfället att tacka medarbetarna inom sektor Omsorg för deras goda arbete att hittills minska smittspridningen och utföra de aktiviteter som pandemin för med sig . Personalen är innovativ och löser nya problem tillsammans med strukturerade arbetssätt. – Bra jobbat!
Även vi andra måste vara uthålliga och inte slarva med rutinerna trots att vi har semester.

-Det personliga ansvaret är viktigt när vi tillsammans skall minska smittspridningen!
Sammanfattningsvis; håll dig informerad, var saklig och hjälp varandra!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef