Artikeln publicerades 22 september 2020

September 2020

Verksamhetsutveckling och Covid-19

I mer än sex månader har Covid-19 varit högst upp på dagordningen i Nordmalings kommun. Ingen av oss kunde förutse att agendan skulle bli så påverkad över lång tid. När uppdragen bli många eller för omfattande måste prioriteringar genomföras för att klarlägga vad som är viktigast och av betydelse, på kort respektive lång sikt. Den ändrade dagordningen har också inneburit att tidigare rutiner inom flera verksamheter har anpassats för att vara funktionella i en tid med andra förutsättningar.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Arbetet med Covid-19 pågår dagligen och i skrivande stund vet vi inte när aktiviteten upphör. Glädjande nog är sjukvården idag bättre på att behandla sjukdomen men respekten och insikten för konsekvenserna måste vara varaktig till dess att det finns ett vaccin för alla medborgare. Därför är det viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd:

-Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!, Stanna hemma om du är sjuk!

Goda Covid-19resultat i kommunal verksamhet grundas i noggrannhet och en liten gnutta tur. Noggrannheten kan bli varaktig när rutiner upprätthålls och kvalitetssäkras. Det innebär i praktiska ordalag att verksamheten måste återkommande granskas av medarbetarna för att säkerställa god kvalité över tid.

Ekonomi

Kommuner och regioner har för innevarande år och kommande år fått generella- och riktade statsbidrag för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner; såsom vård, skola, omsorg och kollektivtrafik. Som bekant är det följdverkningarna av Covid-19 som skapat ökat behov av statlig finansiering. Därtill har kommuner och regioner också fått tillfälligt stöd när staten tagit över ansvaret för sjuklönekostnader. Nordmalings kommuns ekonomi är ansträngd och sparbeting har beslutats för att enligt bestämda tidsförhållanden skapa en kostnadsstruktur som harmoniserar med aktuella intäkter för perioden. Alla former av ökad statlig finansiering är av intresse för landets kommuner men samtidigt finns tidigare erfarenheter, som klarlägger betydelsen av att nyansera effekten av kortsiktiga ekonomiska tillskott i längre sammanhang. I praktiken innebär detta att behovet kvarstår att verkställa beslutade besparingsåtgärder för att skapa en balanserad kostnadsstruktur.

Höst

Sommarens varma vindar har ersatts av kallare temperaturer och några kommunmedborgare fick redan i september månad prova att använda isskrapan på bilens vindruta. Båtar och bryggor skall dras upp och sommarbostäder måste förberedas inför kommande vinter. Hösten för också med sig att dygnets ljusa timmar minskar dag för dag men årstiden har också många fördelar. I år är det ett riktigt bärår och det finns många friskvårdsfördelar med att ta sig ut i skog och mark för att tillvarata naturens skafferi. Hösten innebär också älgjakt med tidiga morgnar och ibland också sena kvällar för att säkerställa att hundarna kan sova hemma.

Denna årstid brukar innebära att sommaridrotternas matcher och tävlingar måste starta tidigare på dagen om det inte finns tillgång till arenabelysning. Uppmärksamheten är också tilltagande inför vinteridrotternas säsongstart även om gränserna mellan säsongerna är otydligare idag än tidigare. I september har isen spolats upp i Norrskenshallen och det skapar möjligheter till träning och matcher men också allmänhetens åkning. -Besök gärna allmänhetens åkning, det brukar vara en uppskattad aktivitet! På kommunens hemsida finns information om bokade istider.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef