Artikeln publicerades 20 oktober 2020

Oktober 2020

Tack för att du håller ut. Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad.

Nordmalings kommun har många uppdrag och ansvarsområden och sedan mars 2020 har vi ytterligare ett, som också är det mest prioriterade. Det är drygt sju månader sedan pandemin Covid-19 resulterade till helt nya förutsättningar i vår vardag i Nordmaling, Västerbotten och i Sverige.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Världshälsoorganisationen WHO hade registrerat förloppet tidigare men ingen kunde riktigt förutse konsekvenserna. Idag vet vi mer om viruset men har också insikten att kunskapen behöver öka hos allmänheten, likaså gäller för expertkunskapen inom forskningen. Inom kort firas julhelg och nyår under alldeles särskilda förutsättningar. Vi kommer att klara det också men det blir inte på samma sätt som tidigare år.

Inomhusmiljöer utan social distansering är särskilt riskfyllda. En av de mest betydelsefulla insatserna för att minska smittspridning är att minimera risken för att någon blir superspridare och smittar många. Arbetsplatsen och sammankomster på fritiden förtjänar därför lite uppmärksamhet för att inte bidra till smittspridningen.

Sveriges strategi för att hantera Covid-19 är skydda de mest sårbara och platta ut kurvan för att inte alla skall bli sjuka samtidigt. Flockimmunitet kan tidigast uppnås när vi har ett vaccin för alla och idag är det oklart när detta kan vara tillgängligt. För att vi tillsammans skall vara lyckosamma över tid, behöver vi även fortsättningsvis ditt engagemang. Det låter lättare än vad det egentligen är men är samtidigt inte svårt. Ett vänligt tonläge kan få den som glömt att komma ihåg och planering kan skapa möjligheter istället för begränsningar.

Genom att hjälpas åt kan vi prestera mer tillsammans än vad vi klarar av på egen hand. Covid-19 ställer därför fortsatta krav på ditt och mitt engagemang.

Fleravdelningsförskolan

Det har varit många parametrar att ta hänsyn till i Nordmalings kommun inför bygget av en fleravdelningsförskola. Den ekonomiska situationen 2018 medförde att projektstarten flyttades fram och därför är det glädjande att byggnationen nu har konkretiseras med tidsplaner. Den nya förskolan kommer byggas i anslutning till hälso- och sjukvårdscentralen och blir en sexavdelningsförskola. Genom att bygga en större enhet skapas förutsättningar för samordningsfördelar med lägre totalkostnad. Under december 2020 sker upphandling av rivning och markarbeten inför iordningställandet. Komvux flyttar sedan under vår/sommar till Rundviks skola eftersom den nya fleravdelningsförskolan skall använda den befintliga huskroppen Omega; som kommer att utgöra en del av en större konstruktion. Hösten 2021 sker förarbeten inför totalrenovering som följs upp med gjutning av platta för den nya byggnaden som sedan byggs ihop med den befintliga. Fleravdelningsförskolan produceras under 2022 för att vara klar för inflyttning i januari 2023. Det fina geografiska läget tillsammans med ändamålsenliga planlösningar kommer skapa goda förutsättningar till trivsel för såväl barnen som personalen.

Medborgarundersökningen från SCB ger svar på våra frågor

Medborgarundersökningen är en undersökning som Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på Nordmalingsbornas attityder i olika frågor. Undersökningen ställer frågor till 800 invånare som hjälper kommunen att utvecklas. Sista svarsdatum är 3 november.
Vi behöver ditt svar för att bli ännu bättre.

-Tack till er som medverkar!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef