Artikeln publicerades 19 maj 2021

Maj 2021

Allt är föränderligt utom det geografiska läget; sade en vis person när han hälsade på för att inspektera vårt första husköp för flera år sedan. Ett bra hus med bra geografiskt läge har alla möjligheter. Samma förutsättningar gäller företag, organisationer, kommuner och regioner.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings kommun är lyckligt geografiskt lottad med drygt 200 000 invånare i en arbetsmarknadsregion, inom 45 minuters restid.

En virvelvind av industriell utveckling i kommunens närområde

Näringslivet utvecklas i en aldrig tidigare skådad omfattning trots pågående pandemi. Över 10 000 arbetstillfällen genereras inom industrin och i andra branscher till följd av Northvolts etablering i Skellefteå. Som brukligt kräver stora företag stöd av mindre under-leverantörer vilka tillsammans ställer ökade krav på infrastrukturell utveckling och utvecklad samhälls-service.

Den nya färjan Aurora Botnia överlämnas till Wasaline i juni och kommer lasta 60% mer gods än den gamla färjan Wasa Express. Aurora Botnia blir en flytande bro som korsar Kvarken 1 timma fortare än Wasa Express.

I skrivande stund ökar produktionen vid Volvo Lastvagnar Umeå som anställer 300 medarbetare och BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik rekryterar minst 300 medarbetare för att producera materiel till flera olika miljardordrar. Arbetsgivarnas nuvarande behov och tillgänglig ledig arbetskraft medför omfattande rekryteringsprocesser och fler personer måste flytta till orterna eller närområdet.

Vision 2031 Nordmaling är nära, tar sikte mot framtiden

Vision 2031 klarlägger den framtida idealbilden för Nordmalings kommun. En framtida riktpunkt för oss själva och omgivningen som berättar hur vi vill vara i ett sammanhang. Redan idag känner vi till förutsättningar som kommer att påverka oss samtidigt har vi insikten att fler möjligheter uppstår.

Tillväxten i Norr- och Västerbotten prognostiseras vara omfattande för perioden 2021-2030 med flera stora industriella investeringar som driver utvecklingen. Med utgångspunkt att arbetslösheten är låg i Västerbotten uppstår utmaningar att finna humankapital för att förverkliga alla investeringar.

Idag finns stora kompetensbehov och den nuvarande totala arbetsmarknaden beräknas till c:a 250 000 förvärvsarbetande i Norr- och Västerbotten. Arbetsgivarnas prognostiserade behov på ytterligare 95 000 arbetstillfällen i Norr- och Västerbotten för perioden 2021-2030 klarlägger att det krävs extraordinära åtgärder för att lösa en speciell situation. Förfrågningar till andra länder sker redan idag för att företagen mellan Luleå och Örnsköldsvik skall finna utbildad arbetskraft och Wizz Airs flyglinje mellan Skellefteå och Gdansk är ett av verktygen för att lösa situationen på kort sikt.

Batteribältet - det nordiska batterisamarbetet

För att täcka Europas batteribehov år 2025 krävs ytterligare 10 till 15 fabriker i samma storlek som Northvolt. I april presenterades att en ytterligare batterifabrik liknande den i Skellefteå byggs i Mo i Rana med flera tusen nya arbetstillfällen. Kort därefter meddelas att en katodfabrik som framställer förfabricerat material för batteritillverkning byggs i Vasa och beräknas vara klar 2024. Fabrikerna i de nordiska länderna är hemlighetsfulla men planen på samarbete är uttalad.

- Framtiden verkar ljus och allt är föränderligt, utom Nordmalings
attraktiva geografiska läge!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef