Artikeln publicerades 15 september 2021

September 2021

Regeringen har presenterat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september. Vi har goda förhoppningar att så blir fallet vilket i praktiken innebär en återgång till normal verksamhet i Nordmalings kommun. Tillsammans har vi varit noggranna och dessutom haft en liten gnutta tur vilket krävs för varaktigt kunna minska smittspridningen.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings kommun har under dryga 19 månader varit i ett driftläge som försvårat möjligheterna till organisatorisk utveckling. Samma förutsättningar gäller för fler företag och organisationer som helt korrekt prioriterat driftsäkerheten i sin kärnverksamhet. Vi gläds åt att inom kort återgå till ett normalläge som möjliggör att fler viktiga arbetsuppgifter kan utföras.

Campingplatsen kommer att öka attraktionskraften

Kommunfullmäktige beslutande i juni att köpta tillbaka campingplatsen och Nordmalings kommun tillträder Rödvikens camping den 1 oktober. Köpet av campingplatsen är i linje med kommunens visionsarbete Vision 2031 Nordmaling är nära, som bl.a. uppmärksammar betydelsen av att utveckla kommunens besöksnäring. En utvecklad turism förväntas öka trivseln för bofasta och besökare och göra kommunen attraktivare för att fler skall flytta till Nordmaling.

Initialt drivs campingen av Nordmalings kommun men framtiden får utvisa vilka driftsformer som kan bli aktuella. Målbilden är att utveckla anläggningen till dess fulla potential under de kommande åren. Närheten till sport- och ishall skapar framtida möjligheter till utvecklade samarbeten med föreningar och företag.

Håll Nordmaling rent

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Med hållbar utveckling menas att vi måste leva på ett sätt idag som inte undantränger kommande generationers möjlighet att leva på ett liknande sätt. Agenda 2030 är omfattande med 17 globala mål och 169 delmål och tillämpbart när kommunen stegvis introducerar valda delar. Att arbeta aktivt med avfallshantering bidrar till ökad måluppfyllnad enligt Agenda 2030.

Nedskräpning är förbjudet men likväl hamnar sopor i naturen. Slängd plast kan skada fiskar och fåglar. Andra djur riskerar att skära sig på vasst avfall. Nedskräpningen är kostnadsdrivande för kommuner och bidrar inte till trivsel. Den 18 september är det dags för Håll Sverige rent dagen 2021, då plockar hundratusentals deltagare som tröttnat på skräpet allt skräp man ser.

Kunskaper krävs när 1050 miljarder investeras inför år 2040

Samhället är beroende av näringslivets utveckling och möjlighet att vara konkurrenskraftig. Lärande sker inte längre enbart i klassrummet utan är en viktig process för att säkerställa fortsatt produktivitet. Alla anställda har vid dagens arbetsmarknad ökade förväntningar att fortgående lära sig mer för att bidra till företaget eller organisationens resultat. Det man övar på skapar färdigheter.

Tränar du på att kasta diskus kastar du längre. Tränar du på att lära, lär du dig mer. Att träna på att lära är en viktig del för barnens och vuxnas fortsatta utveckling. Vuxna behöver därför i allt högre utsträckning stödja barnens lärande, genom att fortgående vara engagerade i deras utbildning med stöd och uppmuntran.

- Hej, vad gjorde ni i skolan idag?

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef