Artikeln publicerades 15 november 2021

November 2021

Föreningsliv berikar tillvaron

Föreningslivet har stor betydelse för möjligheterna till samhällsutveckling. Engagemanget i föreningar skapar tillit och genom samarbeten kring gemensamma frågeställningar ökar vi förståelsen för andra människors uppfattningar och resonemang.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Erfarenheter från flera svenska kommuner visar att samarbeten med föreningar medför att det förebyggande sociala arbetet blir mer effektivt. Samtidigt visar forskning att föreningsliv är viktigt för ungas värderingar och man belyser betydelsen av de formativa åren.

Flera föreningar har samma erfarenheter med minskat intresse från föreningsmedlemmar att bidra till föreningens utveckling. Det kan medföra att en litet antal medlemmar får arbeta alltför mycket. Detta arbetssätt resulterar oftast i att den tidigare eldsjälen slutar eftersom man inte orkar dra ett alltför stort arbete, över en längre tidsperiod. Samtidigt är det inte ovanligt att det finns föreningsmedlemmar som kan tänka sig att hjälpa till men som inte känner sig inbjudna, eller tillfrågade att vara delaktiga. Problematiken är inte på något sätt unik och föreningarna i Nordmaling arbetar som många andra föreningar i landet. De som löser ”föreningarnas största driftsgåta” får svårt att undgå uppmärksamhet.

Föreningarna, kommunen och företagen behöver varandra

Årets största idrottsarrangemang genomförs den 24-27 februari och benämns Rally Sweden 2022. Sverige är ett av få länder som varit med sedan 1973 när Rally VM startade. Under alla dessa år har Värmland agerat som arrangör för den internationella deltävlingen i vinterrally. Med över 100 miljoner TV-tittare och mängder av besökare måste vi tillsammans leverera en tjänst som bidrar till att aktiviteten förblir återkommande, såsom den varit i Värmland.

Möjligheterna till större inkomster för föreningarna beskrivs vara goda och det är därför viktigt att föreningarna snarast anmäler sitt intresse för att kunna vara med och dela på inkomsterna 2022. Min bedömning är att det kan finnas svårigheter för nya föreningar att ta marknadsandelar 2023, varför det finns skäl till att vara delaktig direkt.

- Har din förening diskuterat Rally Sweden 2022?

Reflektion gör att vi förstår mer

Att vara källkritisk vid behandlingen av reportage är viktigt för att undvika framtida problem. Det är alltid av intresse att klarlägga vem som är avsändaren till informationen och om det är förstahandsinformation eller om man citerar någon annans arbete. Likaså är det av intresse att utreda vem som presenterar underlagen. Ofta är det någon eller några som har gjort ett urval bland andra nyheter och hur kommer det sig att denna nyhet kommuniceras bland många andra? Den aktuella nyheten kan vinklas i olika riktningar beroende vem eller vilka som får uttala sig. Som du känner till finns det ofta två sidor på ett mynt och innehållet stärks när fler får uttala sig.

Bilder och filmer kräver särskild varsamhet eftersom materialet kan vara från andra sammanhang och redigerats för att förstärka innehållet i budskapet eller nyheten. Trots ett professionellt förhållningssätt kan även vedertagna nyhetsredaktioner bidra till att falska nyheter kommuniceras och det finns flera exempel när detta skett.

- Kom ihåg att det alltid finns anledning att vara reflekterande när vi läser nyheter eller tar del av information!

 


Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef