Artikeln publicerades 25 april 2022

April 2022

Om hur kriget i Ukraina påverkar kommunerna, omvärldsfaktorer och samhällsutveckling, Nordmalings vision samt Europadagen den 9 maj

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kriget i Ukraina, hur påverkar det kommunerna?

Rysslands invasion av Ukraina påverkar samhället, företagen och kommunerna på olika sätt. Det är myndigheterna Migrationsverket och Länsstyrelsen Västerbotten som koordinerar hur många flyktningar Nordmalings kommun skall vara beredd att ta hand om. Underlagen präglas av flera osäkerheter, vilka vi får förhålla oss till.

Riksdagen förbereder lagstiftning som medför att det fr.om. 1 juli är en plikt för kommunerna att ta emot flyktningar, istället för att det sker på frivillig basis.

Nordmalings kommun vill tacka alla som ställt upp på kort varsel när Regeringen befarande en större flyktingvåg. Framtidens utveckling får utvisa Migrationsverkets behov av fortsatt stöd.

Angående omvärldsfaktorer och samhällsutveckling

Omständigheter i vår omvärld bidrar till kostnadsökningar på varor och tjänster och mycket talar för att tendensen blir ihållande. Förutsättningarna tydliggör betydelsen av att vara särskilt ekonomiskt medveten under den första delen av halvåret för att hålla sin tilldelade budget.

Tidigare erfarenheter visar att det i en kommun är långa ledtider för att genomföra konstruktiva förändringar som kan skapa ekonomiska avtryck. Genom att koordinera aktiviteter och arbeta med små justeringar optimeras arbetet vilket möjliggör att vi håller oss inom budgetramen inför sommarsemestern. Klarar vi att hålla budgeten vid halvårsskiftet det blir den ekonomiska resan enklare under den andra halvan av året, även om det finns fortsatta utmaningar som medför resultatpåverkan.

Vision 2031 -Nordmaling är nära

Vision 2031 är ett långsiktigt arbete som beskriver samhällsutvecklingen och lite förenklat bilden av hur bra det är att; bo i Nordmaling, jobba i Nordmaling, vara företagare i Nordmaling, vad man gör på fritiden i Nordmaling, hur invånarna i Nordmaling intresserar sig för miljön, samt hur enkelt och komfortabelt det är att resa till och inom Nordmaling.

Processerna är omfattande för att nå dit man önskar och måste därför delas in i delområden, med fokus på vissa aktiviteter för varje år. Under är 2022 arbetar kommunen med nedanstående områden som gemensamt skapar den önskvärda riktningen i visionsarbetet.

  • Nordmaling ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Kommunen är trygg och tillgänglig för alla
  • Nordmaling utvecklar bra infrastruktur och goda kommunikationer i hela kommunen. Hållbart resande skapar pendlingsmöjligheter för att öka Umeås och Örnsköldsviks närhet till Nordmaling
  • Nordmalings ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer
  • Våra företagare trivs och tycker att det är enkelt att få service av kommunen. Näringslivsklimatet ska årligen upplevas positivt av företagen
  • Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling för att hela kommunen skall leva
  • Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter förstärker kommunens besöksnäring
  • Utveckling sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Kommunen skapar förutsättningar för återkommande mässor som utvecklar handeln

Europadagen den 9 maj

Europadagen firas inom Europeiska unionen för att uppmärksamma Schumandeklarationen.

Schumanplanen presenterade den 9 maj 1950 en europeisk kol- och stålgemenskap vilken skulle bidra till ett fredligt och enat Europa.

Nordmalings kommun uppmärksammar denna dag med olika aktiviteter.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef