Artikeln publicerades 16 maj 2022

Maj 2022

Det finns ett före och efter pandemin samt ett före och efter den 24 februari

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Flera företag och organisationer tvingades till stora omställningar till följd av komplikationer som kan härledas till pandemin och anpassningarna syftade till att premiera bästa möjliga effekt utifrån givna förutsättningar.

Tiden går fort ibland och det finns en finess att påminna dig om att mjölksyran från pandemiperioden fortfarande sitter kvar i flera verksamheter och kommer sannolikt att göra det lika lång tid som Covid-19 betraktades som en samhällsfarlig sjukdom.

Denna period medförde kraftiga prisökningar, komponentbrist och produktionsstörningar som minskade förutsägbarheten och ökade osäkerheten. Det ovissa är inte uppskattat av alla och det kan skapa rörelser vilka ibland inte är funktionella.

Den 24 februari 2022 inleddes nya aktiviteter som skapat stor oreda på den internationella arenan och orsakat stort lidande för den Ukrainska befolkningen. Rysslands agerande kommer sannolikt påverka framtida ställningstaganden, prioriteringar och beslutsfattande under en lång tid framöver.

Precis som under pandemin uppstår prisökningar, brist på varor och komponenter vilka i sin tur leder till följdproblem. Pandemin och invasionen av Ukraina har också gemensamt att de påverkar människornas upplevelse av trygghet och säkerhet. Dessa faktorer är grundläggande för att vi skall vara mottagliga för nya intryck och bibehålla förmågan att hantera nuvarande situation.

Utan att på något sätt bagatellisera tidigare, nuvarande och framtida omvärldsläge måste vi förhålla oss till situationen på ett sakligt sätt; eftersom fakta och känslor inte alltid är samma sak. Ditt, mitt och vårt uppdrag är att fokusera på det som vi kan påverka och undvika att förbruka energi på sådant som vi inte har inflytande till. Att fokusera på rätt saker är särskilt viktigt när resurserna inte är obegränsade.

Som sagt det handlar inte om att förringa betydelsen av den aktuella situationen utan helt enkelt vara lite ”street smart” genom att var upplyst och låta dem som har betalt för att lösa problematiken arbeta vidare för att finna lösningar. Begreppet ”street smart” innefattar också att ta hand om medarbetare och vänner på ett sätt som gör att de också vill vara med fortsättningsvis. Den som bara är ”book smart ” bör tänka till eftersom nuvarande situation är unik och inte finns fullt dokumenterad.

Läsårets avslutande del är innehållsrik

Läsåret går mot sitt slut och perioden maj-juni är intensiv för elever och skolans personal när kurser skall avslutas och bedömning skall genomföras utifrån vilken årskurs eleverna tillhör. I några kurser genomförs också nationella prov för att kvalitetssäkra kursens innehåll och skapa underlag för framtida utvecklingsarbeten.

Till er vuxna kan det vara bra att känna till att flera barn tar tacksamt emot några uppmuntrande ord vid läsårets avslutande del, inför det stundande sommarlovet.

Näringslivets utveckling är viktig

Näringslivets utveckling är viktigt för företagarna, kommunens invånare, Nordmalings kommun och arbetsmarknadsregionen.

En aktivitet som är av stor betydelse för många är när SCA investerar 70 miljoner i ett nytt sågverksintag och pelletsanläggning i Rundvik. Satsningen möjliggör att koncernen kan minska sin förbrukning av fossila bränslen och ersätta energi-källan med pellets och dessutom skapa fler affärsmöjligheter.

Nordmalings kommun fortsätter arbeta aktivt i flera forum för att visa på de möjligheter som finns för företagare i Nordmalings kommun.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef