Artikeln publicerades 7 december 2022

UNDERRÄTTELSE om Granskning- standardförfarande - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Bygg- och miljökontoret har tagit fram granskningshandlingar för tillägg till kommunens LIS-plan, Nordmalings kommun, Västerbottens län.

Syftet med tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen/tillägg till kommunens LIS-plan är att peka ut ytterligare ett område inom Nordmalings kommun där det så kallade LIS-skälet enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken kan tillämpas.

Granskning

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen och granskningstiden är från och med 2022-12-12 till och med 2023-03-31. Under denna tid finns granskningshandlingarna tillgängliga på:

 • Nordmalings kommun
 • Nordmalings kommuns hemsida, www.nordmaling.se

Handlingar:

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr 2019.499 senast den 31 mars 2023 till:

Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling
eller via e-post: kommun@nordmaling.se

För upplysningar kontakta;

Andreas Nyman, bygg- och miljöchef Byggkontoret
Tel: 0930-141 04 Tel: 0930-140 96
E-post: andreas.nyman@nordmaling.se
E-post: planbygg@nordmaling.se

 1. UNDERRÄTTELSE om Granskning- standardförfarande - Landsbygdsutveckling i strandnära läge
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Anslagets publiceringsperiod (113 dagar, 15 timmar och 0 minuter)