Kontakt

Kontaktuppgifter till anställda på arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetschef
carola.sundstrom@nordmaling.se

Arbetsmarknadskonsulenter
maria.dalid@nordmaling.se
johanna.gustafsson@nordmaling.se

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
sanna.ohgren@nordmaling.se

Telefon, växel: 0930-14 000