Hikikomori för hemmasittande unga

 Är du 16–25 år, bor i Nordmalings kommun och varken arbetar eller studerar och saknar kontakt med samhällsaktörer? Då kan Hikikomori vara ett bra första steg!

 Syftet är att öka individens självkänsla och livskvalitet, uppmuntra till aktivitet samt att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att övergången mellan en isolering och vägen till egen försörjning ska underlättas.

Hikikomori är en hälsofrämjande verksamhet som kan vara en startplats för dig som framöver önskar att närma dig studier och/eller arbetsliv. Här får du chansen att komma hemifrån, träffa andra, hitta på aktiviteter som ger dig energi och bygga självförtroende och självkänsla.