Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Stärk ditt företags beredskap för kriser och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, riktar sig i november till företag för att öka medvetenhet och kunskap om beredskap för olika typer av kriser och ytterst krig.