Tillstånd, regler och tillsyn

Bygglov

Sök bygglov med e-tjänst Länk till annan webbplats., mera information om bygglov här.

Buller och luftkvalitet

Mera information om buller och luftkvalitet här.

Energi

Vill du veta hur man bäst sparar på energin och då också på miljön? Dina frågor kan du ställa till Nordmalings kommuns energi- och klimatrådgivare. Mera information om energi här.

Livsmedel

Anmäla och registrera livsmedelsverksamhet med e-tjänst Länk till annan webbplats., mera information om livsmedel här.

Bostäder och offentliga lokaler

Mer information iom bostäder och ofentliga lokalrer här

Miljöfarlig verksamhet, kemikalier

Mer om miljöfarlig verksamhet och kemikalier hittar du här

Serveringstillstånd och folköl

Mer om serveringstillstånd och alkohol hittar du här