Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Möte om läget i gröna näringarna

Oasen, tisdag 3 maj kl 18 - 20

Nordmalings kommun i samarbete med Länsstyrelsen bjuder in till ett kvällsmöte för att samtala och sondera läget och situationen för våra jord- och lantbrukare inom de gröna näringarna.

Vi vet att läget för en viktig del av vår basnäring är mycket ansträngt.

Vad kan vi tillsammans göra för att försöka underlätta och stödja våra primärproducenter? Vad är kritiskt just nu och på längre sikt? Det är komplexa frågor genom ett ansträngt världsläge, men vi måste ändå försöka göra det vi kan lokalt och regionalt. Vi återkommer med en enkel dagordning innan mötet till de som anmält sig.

Medverkande från Nordmalings kommunen är kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson, Kommunchef Ulf Månsson samt Sophie Jakobsson och Conny Nordendahl från kommunens näringslivskontor.

Medverkande från Länsstyrelsen är, Kajsa Berggren, enhetschef - Enheten för landsbygd och regional utveckling och/eller Lars Ericson, lantbruksexpert.

Plats: Oasen
Datum: 3 maj
Tid: 18:00-20:00

Anmäl din medverkan till naringslivskontoret@nordmaling.se

Vi bjuder på kaffe och en matigare macka!

Väl mött

Conny Nordendahl & Sophie Jakobsson
Näringslivskontoret
Nordmalings kommun

Tel: 0930-140 00
Epost: naringslivskontoret@nordmaling.se