Räddningstjänsten

Räddningstjänsten skyddar och räddar människor, egendom och miljö. Arbetet sker genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder

Dessutom genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser.

Nordmalings kommun har en brandstation i Nordmaling. Här arbetar en räddningschef och en stf. räddningschef/beredskapssamordnare.

Resten av brandmännen har beredskap var fjärde vecka.

Samverkan sker över kommungränserna med Vännäs, Bjurholms, Örnsköldsviks kommun samt Umeåregionens brandförsvar.